Styrelsen

Den nya styrelsen och funktionärer, valda på årsmötet den 5 mars 2013

ordinarie:
Jan Zettergren, tf ordförande
Fredrik Rodhe, sekreterare
Jerker Hanson
Chris Kreimer

Suppleanter:
Johan Dalborg
Per-Gunnar Johansson
Robert Grubstad

Tävlingsfunktionärer:
Clas Åberg, interna KM
Kjell Olsson, interna KM
Sara Aniyar, externa tävlingar

För kontakt, information@stockholmsfotoklubb.org