Klubbmästerskap 2013

Följande är Klubbmästerskapen för 2013

KM1, Kyla


Tävlingen är avslutat och domarens favoritbild togs av Per-Gunnar Johansson. Grattis!

KM2, Mångfald


Tävlingen är avslutat och domarens favoritbild togs av Per Kroon. Grattis!

KM3, Kollektion


Tävlingen är avslutat och vinnare blev Per Kroon med kollektionen “Fallna Änglar”. Grattis!

KM4, Längtan


– skicka in max 3 bildet i denna enkelbildsetapp.
– skicka in bilderna senast söndag 3:e november på adressen tavling@stockholmsfotoklubb.org
– ta med ditt eget namn i filnamnet på bilderna när du skickar in dem.

– Så här blev resultatet av KM 4:
2013 KM 2013- 4

Resultat KM 2014


Vinnare blev Per Kroon. Grattis till Per och tack för alla bidrag till tävlingen.

kmres2014