Guide för hemsidan

 

Stockholms Fotoklubbs Hemsida

Är en plats som skall inspirera till fotograferande generellt, samt en plats där klubbens medlemmar kan delge tankar och idéer, samtala och inspirera varandra.

Uppmaning!

Vår hemsida kan vara en utmärkt port för intresserade att nå oss, en utmärkt samlingspunkt för bildvisning, samtal/diskussioner mm för klubbens medlemmar. Många har varit med länge och är mycket skickliga fotografer, många är nya medlemmar och önskar att lära sig mer. Använd hemsidan så blir den ett utmärkt redskap för oss alla.

Så här skriver du egna inlägg

När du skall skriva inlägg gör du följande – för att inläggen skall hamna på rätt ställe på hemsidan.

Obs! Nya instruktioner kommer inom kort!