Bildspelsgruppen


Kalle Kottenhoff

Olle Tillberg

En av de mindre grupperna håller på med att göra och titta på bildspel. Det finns många skäl för att göra bildspel av sina bilder där det viktigaste kanske är att vänner och annan publik blir mer road. En aspekt vi är intresserade av är olika tekniker för att göra bildprogram och bildspel, där det förstnämnda är en enklare form med en samling bilder som alltid visas i en viss ordnig. I den andra änden finns bildspel med omgivningsljud, tal och musik, avancerade övertoningar och bild i bild. Även bra utrustning och program (appar) höjer effekten.
Om detta brukar vi samtala hemma hos någon av de 5-10 medlemmarna i gruppen. Så länge vi inte hyr en lokal för gruppens möten är det en lagom storlek, men vi har plats för ett par till och välkomnar att du besöker enstaka möte så ska vi visa bildspel av någon sort.

Kontaktpersoner: Kalle Kottenhoff (sammankallande) kottenhoff(at)Bildspel
och
Olle Tillberg olletillberg(at)Bildspel

Bildspel