Porträttfotogruppen

Porträttfotogruppen

etablerades vid junimötet 2013. Nedan finns blogg om gruppens aktiviteter, träffar mm. Kontaktperson för gruppen är Per-Gunnar Johansson.

Porträttfotogruppens galleri hittar du

här!