Open Street Photo Gruppen

Open Street Photo Gruppen

etablerades våren 2014. Nedan finns blogg om gruppens aktiviteter, träffar mm. Kontaktperson för gruppen är Calle Sigrell.

Open Street Photo gruppens galleri hittar du

här!