Naturfotogruppen

Naturfotogruppen

etablerades vid junimötet 2013. Nedan finns blogg om gruppens aktiviteter, träffar mm. Kontaktperson för gruppen är Jerker Hansson.

Naturfotogruppens galleri hittar du

här!