Marinfotogruppen

Marinfotogruppen

etablerades vid junimötet 2013. Nedan finns blogg om gruppens aktiviteter, träffar mm.Kontaktperson för gruppen är Ulf Schloss.

Marinfotogruppens galleri hittar du

här!