Makrofotogruppen

Makrofotogruppen

etablerades vid junimötet 2013. Nedan finns blogg om gruppens aktiviteter, träffar mm.

Makrofotogruppens galleri hittar du

här!