Arkitekturfotogruppen

Arkitekturfotogruppen

planerar förste fotoövningen under senare delen av juni. Nedan finns blogg om gruppens aktiviteter, träffar mm..

Arkitekturfotogruppens galleri hittar du

här!