På marsträffen hade vi modellfotografering. På aprilmötet (2023-04-11) hade vi så många spännande presentationer att vi inte hann titta på bilderna. Vi har då bestämt oss för att ladda upp dem på hemsidan och diskutera dem vid nästa möte om ni skulle vilja.

Elizabeth Hellström

Berth Samuel

Marie Bohm

Lioudmila Mendoza

OBS! alla bilder har ägare man får inte kopiera eller använda de utan att fråga fotograf/modell