Klubbtävling “Stockholm min stad”

179

Kära fotovänner,

här kommer alla bidrag och resultat av vår stor ubileumtävling!!

Bidrag:

Resultat:

Resultat av jubileumstävlingen ”Stockholm – min stad”

Hej Stockholms Fotoklubb!

Tack för förtroendet att bedöma er jubileumsfototävling Stockholm- Min stad.

Min första uppgift blir ju att definiera temat för mig själv. Eftersom den enda informationen jag har är temats formulering utan någon övrig vägledning, så blir det av naturliga skäl min egen tolkning av begreppet som får råda.

Med stor entusiasm och med min förförståelse av temat närmar jag mig förväntansfullt era bilder.

I ert begrepp lägger jag inte in bilder, som en turist skulle uppfatta som typiskt Stockholm. För mig framstår det som en handling att visa bilder, kanske kärleksporträtt av en stad som ni som klubbmedlemmar ser som sin egen stad med allt det som följer med det: mänskliga möten, aktiviteter, platser och former och innehåll av särskild betydelse etc.

46 bilder har kommit till mig – några relativt nytagna 2022 andra så långt bak som fotograferade 2010 men som jag förstår för er framstår som en del av er upplevelse av Stockholm.

Efter en första genomgång efter att ha frågat mig vad jag ser i bilden, frågar jag mig vid en andra bildgenomgång huruvida bilden talar till mig, vilka känslor den väcker hos mig.  Vid min tredje bildgenomgång där frågar jag mig om fotografens bildteknik förstärker eller försvagar min känsloupplevelse? Med teknik menar jag här bla bildens utsnitt, bildorientering, arbete med skuggor och högdagrar, huvudobjektens balansskapande verkan, förekomst av ovidkom-mande bilddetaljer, kompositionen i sin helhet etc etc. Då vissa bilder har en kapning av vissa ingående bildelement ger det en känsla hos mig som bedömare att fotografens bildpresentation har varit av underordnad karaktär.  Som bildbedömare önskar jag få känslan av en omsorgsfullhet hos bildskaparen.

Sex bilder är rangordnade:
1 Hans Wahlgren Drottninggatan 2022


Mitt i gatans vimmel stannar paret upp för en omfamning, en kyss. Både
modernt och klassiskt streetfoto. Det är inte bara jag som betraktare som åser
och upplever det hela. Från bildens övre högra hörn kommer andra blickar.
Bilden upplevs därför så samlad, så koncentrerad. Det kvadratiska formatet
förstärker.

2 Jerker HanssonGröndal 2014


Det diagonala fågelperspektivet och väl illuminerade gatan ger en känsla av
balans och trygghet. Vinterbilden är välexponerad med stort skärpedjup.

3 Anders KällénGamla stan 2021


Härlig känsla av gemenskap där fotografens närhet förstärker
känsloupplevelsen. Feststämning fint fångad. Den smala gränden bidrar till
bildens koncentration. Som betraktare dras man in i bilden

4 Olle Robin Skeppsbron 2014


Fåglarna ramar in den sittande mannen. Nästan som ett avtalat möte. Klar
fokuspunkt. God återgivning av miljön. Mannen har hittat sin gemenskap.
Snöflingorna på mannens tröja förhöjer stämningen.

5 Barbro LindhSlussen 2019


Det råder ett lugn och en enkelhet över denna monokroma bild med vackert
linjespel. Biltakens form kontrasterar fint mot tornens spetsighet och biltaken
ger ett djup i bilden. Blicken följer takåsarna

6 Clas ÅbergSlussen 2015 (Korvkiosk)


Bildens igenkänningsfaktor är stor. Vare sig det är natt eller dag så samlas
målmedvetna och hungriga framför grillkiosken. Färg och form förstärker
bildinnehållet. Fotografen upplevs står på kö med ett visst avstånd

 

Ytterligare fem bilder är hedersomnämnda utan inbördes ordning:

Clas ÅbergSlussen 2015 (Kors)


Nutidsdokumentation. Balanserad bild med ett klart budskap. Upprepad
besvikelse framgår ..det blev inte som vi ville. Korset ger tyngd i bildens
nederkant och förstärker därmed budskapet.

Lioudmila MendozaBergianska 2022


Bilden inbjuder mellan grenverket till en härlig stund i parken. Färger och
grenverket visar vägen in. Bra skärpa och bildens röda färg till höger väcker
nyfikenhet

Ulf Schloss Söders höjder 2014


Välkomponerad bild där husen på ömse sidor om det gamla hörnhuset stöttar
upp. Olika tidsåldrar jämkas fint.

Irina JohanssonPeter Myndes backe 2016

Perspektivet ger en intressant bild. Texten på husfasaden talar om för oss var
vi är i Stockholm. Bra tidpunkt (planering eller slump) gör att ljuset ger långa
och raka skuggor mot betraktaren vilket är positivt för kompositionen.

Anders KällénVasaparken 2018


Kvinnan står nästan i givakt i väntan vid ishockeyrinken. Fryser hon? De tre lysande lamporna balanserar upp bilden. Bilden andas 50 tals stämning. Kan det vara Zinkensdamms IP?

 

Jury:

Monica Wennblom

Ordförande Västra Sveriges Fotoklubbar

FIAP Liaison Officer Sverige