KM 1. Tema – Kyla. Sista inlämningsdag 28 feb.

KM 2. Tema – Ljus. Sista inlämningsdag 30 april

Km 3. Tema Kollektion. Sista inlämningsdag 31 augusti

KM4. Tema Glädje. Sista inlämningsdag 30 november

 

Bidragen skickas in via tavling@stockholmsfotoklubb.se

 

/Styrelsen