Dags för KM 1

738

Dags för att lämna in bilder till KM – etapp 1.

Tema: Kyla

Sista inlämning för bilder blir på söndag den 28 februari kl 24.00.

Inlämning av bilder

Inlämning av bilder till KM sker digitalt till adressen tavling@stockholmsfotoklubb.se. Sänd gärna in i god tid.

Bildstorlek får vara upp till 1920 x 1080 pixel (max bredd=1920, max höjd=1080). Det betyder att inget av maxmåtten får överstigas, oavsett om bilden är stående eller liggande. Format jpg. Max 1,5 mb per bild.

Fotografens namn eller signatur får inte synas i bilden. Bildfilens namn ska vara Efternamn_Förnamn_EtappX_Y. X är etappens nr 1-4. Y är bildens namn. Obs! inga specialtecken eller å,ä,ö får ingå i bildfilens namn.

Exempel:

Robin_Olle_etapp4_Plattan   för enstaka bild i etapp 4