Dags för KM etapp 3

734

Vid mötet den 12 oktober kommer KM – etapp 3 att avgöras. Nu handlar det om en kollektion, dvs 3-5 bilder som på något sätt hänger ihop.

Inlämning av bilder

Inlämning av bilder till KM sker digitalt till adressen tavling@stockholmsfotoklubb.org. Sista dag för inlämning är ca 10 dagar innan månadsmötet. Exakt datum anges i “Kalender-rutan” på klubbens hemsida. Sänd gärna in i god tid.

Bildstorlek får vara upp till 1920 x 1080 pixel (max bredd=1920, max höjd=1080). Det betyder att inget av maxmåtten får överstigas, oavsett om bilden är stående eller liggande. Format jpg. Max 1,5 mb per bild.

Fotografens namn eller signatur får inte synas i bilden. Bildfilens namn ska vara Efternamn_Förnamn_EtappX_Y. X är etappens nr 1-4. Y är bildens namn. För etapp 3 anges kollektionens namn plus ett nummer så att kollektionens bilder kommer i rätt ordning. Alla kollektioner ska ges ett namn. Obs! inga specialtecken eller å,ä,ö får ingå i bildfilens namn.

Exempel

Robin_Olle_etapp1_Plattan för enstaka bild i etapp 1
Aberg_Clas_etapp3_Centrum2 för bild nr 2 i kollektionen som Clas döpt till ”Centrum” i etapp 3