Klubbmötet och årsmötet den 10 mars

1932

Det var bara ca 15 medlemmar som kom till klubbmötet den 10 mars. Kanske var det Corona eller så var det årsmötet som avskräckte. Eftersom gatugrafen Malin Jochumsen lämnat återbud blev agendan omkastad.

Först genomfördes årsmötet. Ulf S valdes till ordförande och de första punkterna gick snabbt. All formalia kring årsmötet hade fungerat och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Däremot gick det inte att få ihop en ny styrelse. Trots ansträngningar från valberedningens sida hade man inte lyckats hitta några som är villiga att ersätta de platser som är vakanta. Det fattas  en person för att få till en styrelse. Mötet bestämde att valberedningen försätter sitt arbete så frågan kommer att återkomma vid nästa klubbmöte.

Klubben är inne i en besvärlig situation – något som även bekräftades av att endast ett drygt 50-tal medlemmar har betalt medlemsavgift för 2020.

Hur som helst. Två beslut togs. 1. Medlemmsavgiften kommer inte att höjas. 2 Styrelsen (om vi lyckas få till en styrelse) fick i uppdrag att vid ett tillfälle i början av hösten prova att ha ett klubbmöte i den lokal i Timmermansgården där klubben hade sin utställning i februari i år. Vi behöver få en bättre bild av vad den lokalen kan erbjuda. Är det bättre akustik? Kan den lokalen hjälpa oss att få till andra aktiviteter vid mötena genom att vi t.ex. kan sitta samlade i grupper?

Merja Louka som nu lämnar styrelsen avtackas och fick en välförtjänt bukett blommor!

Efter fikat visade Irina bilder från ett fotoprojekt hon gjort om sin son som lever med epilepsi. Intressant projekt som också resulterat i en bok som Irina hade med sig.

Mötet avslutades med Våga visa.

/Anders

 

 

 

Den resterande tiden ägnas åt årsmötet

Motioner

En motion har kommit in. SFK Motion[6932]

Se styrelsen yttrande längre ner på sidan

Årsmöteshandlingar

Kallelse till årsmötet och dagordning hittar du här: Kallelse och dagordning

Verksamhetsberättelse för 2019 (innehåller även resultat och balansräkning för 2019 samt budget för 2020) hittar du här: Verksamhetsberättelse 2019

Revisionsberättelse publiceras inom kort

Här kommer Valberedningens förslag att publiceras

Yttrande

Styrelsen har fått in en motion till årsmötet från en av våra medlemmar. Hon föreslår att klubben byter möteslokal från den nuvarande i Hartwickska huset. Hon har haft kontakt med Timmermansgården. De har en stor lokal, där vi hade vår gemensamma fotoutställning i början av året. I motionen sägs att om vi inte ser den lokalen som ett bra alternativ, så bör styrelsen söka efter en annan lokal

När styrelsen diskuterade motionen var vi överens om att detta är en fråga som inte styrelsen direkt bör ta beslut om, utan först låta medlemmarna reagera på och diskutera frågan.

För att underlätta diskussionen har styrelsen försökt sammanställa några för- och nackdelar med ett ev byte av medlemmöteslokal.

Fördelar med den påtänkta lokalen:

Bra läge nära vår nuvarande lokal

Bättre akustik – enklare att föra samtal/ha diskussioner vilket är svårt i nuvarande lokal

Möjlighet att sitta i grupper, istället som för nu då det blir ”biosittning”

Möjligt att kvaliteten på bildvisning via projektor förbättras (detta måste vi provas)

I dagsläget är lokalen ledig tisdagskvällar. Klubben skulle kunna fortsätta ha möten först tisdagen varje månad efter sommar.

Nackdelar

Den nya lokalen är något dyrare (600 kr/timme x 3 timmar = 1800 kr).

Det kan innebära att våra möten måsta avslutas en halvtimme tidigare (18.00-21.00).

Hartwitckska koster 300 kr/timme x 4 timmar= 1200 kr pluss kaffe/te – 600 till 700 kr. Totalt 1800 – 1900 kr.

Vi får göra kaffe och värma tevatten själva.

Det finns inga skåp att förvara saker i. Vi har fått vaga löften om att det kan ordnas på något sätt.

 

Frågor att ta ställning till

Är problem med akustik, biosittning etc i nuvarande lokal relevanta problem för medlemmarna?

Framstår Timmermansgården som ett bättre alternativ än den lokal vi har?

Ska Styrelsen istället söka efter ett bättre alternativ till möteslokal?

 

 

 

/Styrelsen