Klubbmötet den 11 feb 2020

1881

Årets andra klubbmöte var välbesökt. Elisabeth hälsade alla välkomna. Hon berättade om klubbens utställning. Alla verkar vara överens om att den blev över förväntan. Anders som organiserat utställning fick tack och blommor för sin insats. Därefter fick Kjell Olsson motta medalj från Riksförbundet Svensk Fotografi (SFI).  Elisabeth uppmade sedan medlemmarna att komma med förslag till valberedningen (Olle Tillberg och Anders Lindmark) på personer som vill och kan sitta i styrelsen.

Sedan var det dags för Alexander Mahmuod att visa bilder (porträtt) och berätta om sitt fotgraferande. Han förmedlade spännande tankar om ljus och ljusättning likaväl som om värdet av att kunna fotografins regler för att sedan bryta mot dem. Vi fick en rolig inblick i hur det är att arbeta som pressfotograf, se många olika porträtt och svar på en rad olika frågor.

Efter kaffet gick Alexander igen samtliga inskickade bidrag till KM-etapp1 (Tema Porträtt). Han hade lagt ner ett stor jobb på detta och alla fick fick höra dels om vilka kvaliteter deras bilder hade, dels tips på vad de kunde ha gjort annorlunda. En roligt genomförd bedömning som där alla hade stora möjligheter att lära sig mer. Resultatet i form av fem utvalda bilder som Alexander bedömde som snäppet bättre än de andra kommer att publiceras inom kort.

Kvällen avslutades med att Chris visade de Våga Visa bilder som lämnats in.

/Anders