Vid det kommande klubbmötet den 7 januari kommer vi att ägna lite tid åt utställningen. Skiss över utställningslokalen och var och en ska hänga- klicka här Skiss över utställning

Utställningen ska upp på fredagen den 30 januari. Vi får använda mindre spikar och fästmassa som inte lämnar spår efter sig. Följande ska vi göra fredag eftermiddag:

  • Vi ska ta fram väg 5,6 och vägg 7,8 (Se skiss via länk ovan)
  • Hänga utställningen
  • Fixa belysning
  • Varje utställare ska ha sitt namn i anslutning till sina bilder

Vi behöver diskutera följande:

  • Öppettider?  Förslag Lördag kl. 10-18, söndag kl. 10-16.30
  • Lördag – Vernissage? Vi behöver några som tar på sig att planera detta.(Ingen alkohol)
  • Vaktschema? Förslag: Vi ska alltid vara minst fyra som vaktar utställning/lokal
  • Annonsera?
  • Var och hur sprider vi information om utställningen?
  • Ska vi göra reklam för klubben?