Klubbmötet den 8 oktober 2019

1374

Det var fullt med medlemmar i lokalen och flera nya ansikten. Ett par minuter över halvsju hälsade Chris nya och gamla medlemmar välkomna. Hon gjorde en fin presentation av Thomas Wågström genom att bl.a citera vad Karl Ove Knausgård sagt om Thomas Wågströms fotografier.

“Spänningen i fotografiet uppstår när vår bild av världen skiljer sig från fotografiets bild, och det är den spänningen som gör fotografiet till konst. Wågströms underskönt återgivna utsnitt av världen får dess gåtfullhet att framstå en aning klarare”

Thomas (som bl.a. varit lärare på Nordens Fotoskola) har gett ut många fotoböcker och ni som inte kunde vara med denna kväll kan få en glimt av vad vi andra fick vara med om genom att titta i hans böker t.ex. Boxare och In heaven on Earth.

Därefter berättade Anders Bergh om den gemsamma fotoutställning klubben planerar att ha i början av 2020. Ett tjugotal medlemmar har anmält intresse. Anders har preliminärbokat lokalen Timmermansgården” mellan de 31/1 – 2/2. Det finns fortfarande några platser kvar. Är du intresserad mailar du det via mailadressen information@stockholmsfotoklubb.org .

Priset per person kommer att hamna på ca 300 kr och då får alla en utställningsyta på ca 1 x 1,25 meter.

Styrelsen har också diskuterat att ordna en klubbresa till Ålands fotografiska museum. Eftersom intresset verkar stort kommer styrelsen att arbeta vidare med resan.

Under kaffestunden rullade de (hela) 72 bilder som skickats in till KM 4.

Efter kaffet presenterade Thomas Wågström den tio bilder han valt ut. Han betonade att han tyckte kvaliteten var hög. De utvalda bilderna kommer att bli klubbens bidrag till RSF-s klubbtävling.

Klubbmötet avslutades med att en av våra nya medlemmar – Thorwald Larsson  – i snabbt tempo visade en del av sina fina bilder och berättade om sitt fotograferande samt varför han sökt sig till Stockholms fotoklubb.

Nästa möte äger rum den 12 november.

/Anders Bergh