KM 4 – Inlämning senast 1 oktober

1317

Styrelsen har beslutat att tidigarelägga KM 4. Det innebär att bilderna måste vara inlämnade senast den 1/10 kl 24.00. Temat för etapp 4 i klubbmästerskapen är ”Öppna landskap”. Använd mailadressen tavling@stockholmsfotoklubb.org.

OBS FÖR BILDERNA SOM MAILAS IN TILL KM4 GÄLLER FÖLJANDE REGLER FÖR ATT DE SKA KUNNA DELTA I RSF KLUBBTÄVLING 2019.

  1. Bildfilerna ska ha formatet jpg, max 1920 pixlar bred och max 1080 pixlar hög, och storleken max 2MB
  2. Bildfilernas filnamn ska vara: klubb_efternamn_Förnamn_Bildtitel.jpg. Exempel: Storstads_FK_Andersson_Per_Solnedgång.jpg

De tio bilderna som bedöms vara bäst kommer att få erjudande om att representera Stockholms fotoklubb i RSF klubbtävling 2019. (RSF står för riksförbundet Svensk Fotografi)

Läs mer om RSF klubbtävling 2019 i deras senaste medlemsblad Exponera

Mer information om KM 4 kommer inom kort.

Styrelsen