Klubbmöte den 10 september 2019

1363

Klubbmöte den 10 september 

 

Minnesstund för Sven-Olof Rönnskog

Den 10 september hade klubben sitt första medlemsmöte hösten 2019. En stor del av mötet ägnades åt en minnesstund för vår ordförande Sven-Olof Rönnskog som avled den 6 september. Hans Wahlgren berättade om Sven-Olof och hans stora engagemang för klubben samt om de kontakter han hade med Sven-Olof och hans hustru Ulla under den senare hälften av sommaren då Sven-Olof kämpade mot den sjukdom som drabbat honom. Därefter hölls en tyst minut för Sven-Olof och Irina Johansson visade ett urval av Sven–Olof fotografier. Styrelsen planerar att visa några av Sven-Olofs bilder på klubbens hemsida under hösten.

Valberedning

Under klubbmötet tog Anders Lindmark ( anders23lindmark@gamil.com ) och Olle Tillberg ( olletillberg08@gamil.com ) på sig att ingå i klubbens valberedning. Ytterligare en person behövs och den som vill göra en viktig insats för klubben uppmanas att kontakta någon av de som ingår i valberedningen eller i styrelsen och anmäla sitt intresse. Det är samtidigt viktigt att alla som kan tänka sig att ingå i en kommande styrelse, eller har förslag på lämplig person för styrelsen, kontaktar någon i valberedningen.

KM 3 avgjordes

Utifrån Göran Zebührs  bedömning presenterade Olle Robin resultatet av etapp 3 i klubbmästerskapen. Göran hade många kloka tankar kring bilderna och att göra bildserier. Se separat inlägg om resultat KM3.