1045

Nordiska Förbundet för Fotografi – NFFF har inrättat ett Arbetsstipendium, om för närvarande €500, som varje år utdelas till en fotoklubb eller enskild fotograf i respektive
medlemsland. Totalt fyra stipendier om vardera €500/år. Sista datum för årets ansökan är den 30 september. Mer information – se länkarna nedan

Regler för NFFF Arbetstipendium.
Blankett för ansökan finner du på Riksförbundet Svenska fotografi-s hemsida