Klubbmötet den 7 maj 2019

1365


Vårt majmöte…
…där vi koncentrerar oss på nyheter och gemensamma aktiviteter!

Dessutom återinför vi ”Fikabilden” dvs du som vill tar med en eller flera utskrivna bilder för att visa upp under fikapausen.

Vi kommer att diskutera vad vi kan ha för gemensamma aktiviteter, t.ex. att fota på stan, göra gemensamma utflykter mm.

Vi kanske ska ställa ut tillsammans i höst!?

Med Anders Berghs hjälp så kommer vi att komplettera hemsidan med mer lättåtkomlig information om olika gallerier, museer, andra utställningar mm. Allt med bäring på foto.

Vi har bildat en ny fokusgrupp, ”Bildbehandlingsgruppen” där vi diskuterar bildbehandling med tonvikt på tillvägagångssätt, vilka programvaror som finns mm.

Till ”Redigera” ber vi dig som känner för att visa dina förslag på Bildutmaningen ”Redigera” att skicka in tre bilder till redigera@stockholmsfotoklubb.org så kommer vi lägga ut dem på hemsidan.

Om vi inte kommer att hinna kommentera alla bilderna så börjar vi med att visa en bild per fotograf och tiden medger så tar vi bild nr 2 per fotograf o.s.v.
Vi vill ha dina bilder senast söndag 5/5 24:00 för att hinna hantera bidragen och lägga upp dem på hemsidan.

Redigeringsbild 1 för nedladdning hittar du här!
Redigeringsbild 2 för nedladdning hittar du här!
Redigeringsbild 3 för nedladdning hittar du här!

18:30 Klubbmötet öppnas,
18:45 Vår Redaktör Anders berättar om en ny punkt på hemsidan, ”Inspiration”
19:00 En ny fokusgrupp har tillkommit, ”Bildbehandlingsgruppen”
19:30 Kaffe och fikabilder. Till kaffet serveras kaffebröd och smörgås med pålägg.
20:00 Gemensamma aktiviteter, diskussion om vad vi gemensammt kan hitta på.
20:45 ”Redigera”
21:30 Mötet avslutas

Stort välkommen till vårt klubbmöte tisdag den 7 maj 2019 18:30

Sven-Olof Rönnskog, Ordförande Stockholms Fotoklubb