Gör ett studiebesök hos Marinfotogruppen

1243


Fokusgrupperna är nog SFKs mest dynamiska del. Vid SFKs årsmötet 190319 diskuterade vi möjligheter att göra studiebesök i en grupp utan att nödvändigtvis bli medlem. Man kanske vill starta en ny fokusgrupp?
Marinfotogruppen välkomnar studiebesök dels på våra månatliga möten, dels vid de fotoutflykter som vi ibland företar oss.

Kontakta någon av oss för mer info!

Mer info om Marinfotogruppen hittar du här!