Kallelse till Årsmöte 2019 i Stockholms Fotoklubb

1505

Verksamhetsberättelse för 2108, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet och göras tillgängligt på föreningens hemsida.

Mer detaljerad information om klubbmötet kommer inom kort!

Med vänlig hälsning,
Sven-Olof Rönnskog, Ordförande Stockholms Fotoklubb