2019 års första klubbmöte!

1311

Årets första möte fokuserade [!] på att utveckla fokusgruppernas verksamheter ytterligare. Både Birgitta Bratthalls Konstfotogrupp och Naturfotogruppen representerad av Birgitta Holm fick ett antal nya medlemmar! Kul!

Några av medlemmarna såg mycket koncentrerade och samlade ut!

Dessutom visade vi bilder under temat “Våga Visa” där vi fått in närmare 20 bidrag från våra medlemmar som ville visa upp sina bilder och få synpunkter på dem.

De inlämnade “Våga Visa” bidragen hittar du här!

Vi har infört en ny aktivitet, “Redigera” där vi innan klubbmötet presenterar en eller flera bilder som klubbens medlemmar kan redigera och förändra efter eget huvud.
Tyvärr hade de inlämnade bidragen fastnat i mejlhanteringssystemet så det blev ingen diskussion.

Nu finns de inlämnade bilderna i alla fall till beskådan, bättre sent en aldrig! Bidragen hittar du här!

Hoppas att det går bättre till nästa klubbmöte!

Nu ser vi fram emot en lovande fotografisk vårtermin!