Nygammal Naturfotogrupp

2003

Birgitta Holm har under nästan fem års tid  öppnat sitt hem för ett gäng naturfoto-entusiaster. Men i somras sade ryggen ifrån och Birgitta ville då hitta nya former för gruppen.
Vi hyr nu på samma ställe som Marin– och Gatufotogruppen – Studieförbundet Vuxenskolan tillhandahåller bra lokal med utmärkt projektor för bildvisning i samma kvarter som Fältöversten.
För att inte en person ska behöva göra allt – så fördelas numer ansvaret i gruppen, – en sköter bildvisning, en annan arrangerar utflykter, en tredje fixar lokal osv.  – dessa uppgifter roterar sedan i gruppen. Det gör att alla blir delaktiga i gruppens fortlevnad och ingen behöver ensam dra lasset.
Senaste gången beslutade vi att i framtiden ha ett tema per gång för de som vill, men att det också är OK att enbart ta med sig bilder med  helt fritt val av motiv – så länge det handlar om natur förstås.
Gruppens kommentarer runt de inlämnade bilderna ökar kunskapen inte bara för fotografen utan kan ju inspirera alla runt bordet till nya vinklar och nya sätt att bearbeta sina bilder.
Det märks att det är en grupp där man litar på varandra och där det är högt i tak för olika åsikter.
Nu är vi fjorton personer i gruppen, så för tillfället kan vi tyvärr inte ta in fler medlemmar, men hjälper gärna till om några andra i klubben vill starta en ny naturfotogrupp.

Förra gången var temat bl.a. ”Nature Morte” – galleriet visar bilderna som kommenterades under kvällen.