Fokusgruppen Konstfoto är nu aktiv på Facebook

1472

I skrivande stund finns 15 medlemmar i konstfotogruppen på Facebook. Är du intresserad att vara med skicka ett mail till Birgitta Bratthall eller meddela henna via Messenger på Facebook. I denna fokusgrupp hålls inga möten. Diskussioner, bildvisning etc sker på Facebooks sida.

Under Augusti är temat “Struktur”, vilket ändras varje månad. Intressant grupp att var med i, också för att det här går att ta ut svängarna bild, kompositions-mässigt och även vad gäller efterarbetet i bildbehandlingsprogrammen.

** Bilden är gjort av Birgitta Bratthall