Makrofotogruppen har haft sitt första möte…

1472

Makrogruppen är nu bildad och har haft sitt första möte.

Det blev full fotostudio hemma hos en av medlemmarna – dit alla tagit med sina makroutrustningar.
En samlad bild av de närvarande medlemmarna önskemål var att gruppen tillsammans ska

  • Fota alla möjliga föremål som kan göras intressanta och spännande i ett makroperspektiv – blommor, skruvar, mynt, div nyttoföremål etc.
  • Dela med sig till varandra av den tekniska kunskap som finns inom gruppen
  • Försöka bjuda in personer med mer kunskap om makro än den som finns inom gruppen
  • Till varje möte ta med sig tre foton att dela med gruppen för diskussion om både komposition och teknik
  • Ta fram rekommendationer på lämplig utrustning
  • Gemensamt besöka intressanta utställningar
  • Ha fortsatt himla trevligt tillsammans

Nästa möte

Vi beslöt att ha våra träffar första torsdagen i månaden – nästa möte 5/9 klockan 15:00. Plats meddelas senare.