Gatufotogruppen visar vägen…

1291

Hans Wahlgren inspirerade 2012 till bildandet av Gatufotogruppen 2012. Nu har fler fokusgrupper bildats inom ramen av Stockholms Fotoklubb, och Gatufotogruppen bidrar säkert gärna med tips och idéer till övriga grupper. Alla grupper inkl Gatufotogruppen har på den egna sidan (denna) en blogg, där intressanta diskussioner om bilder och annat med fördel kan föras.