Gatufotogruppen etablerad

1342

Igår 15/10 hade vi ett uppstartsmöte på Fotografiska. Vi har för närvarande 15 medlemmar i gruppen. Det är redan en nästan för stor grupp, så vi kan i dagsläget inte ta emot fler, om (mot förmodan) någon ytterligare skulle vara intresserad.

Med i gruppen är:

Jerker Hanson
Sven-Olof Rönnskog
Gunnar Zetterman
Birgitta Bratthall
Marika Lindbom
Staffan Johansson
Fredrik Rohde
Ulf Nygren
Olle Robin
Clas Åberg
Sara Aniyar
Irina Johansson
Merja Louka
Christer Brandt
Hans Wahlgren (samordnar kalabaliken)

Vi har satt upp lite regler för vårt arbete. Huvudtesen är att det här är en grupp för fotograferande fotografer, alltså har vi ett arbetskrav. Minst 1 (max 3) bild per månad skall varje medlem lägga upp på gruppens galleri i den nya hemsidan. Vi ska också skriva inlägg på klubbens bloggflöde under kategorin Gatufotonotiser. Alla har fått en instruktion och alla kan logga in på den nya sidan.

Vårt nästa möte blir 14/11 kl 18:00 på Fotografiska. Förhoppningsvis finns det då lite bilder att diskutera, dels på hemsidan , dels på papper. Vi kommer i början på nästa år ta upp diskussion kring fler tydliga mål för gruppen, men inledningsvis vill flera i gruppen”känna sig för”.

Många efterfrågar också fotokompis. Inom vår grupp ligger det på var och en av oss att ta initiativ till interna samarbeten. Våra adresser och kontaktuppgifter finns att hämta på den gamla hemsidan.

Vi har ingen kassör, vi har ingen sekreterare, vi har ingen ordförande. Vi är informella och vår enda ambition är att utvecklas tillsammans och ha roligt!

/Hans