En ny gatufotogrupp

1794

Det är mer än fem år sedan jag startade Gatufotogruppen. Jag trodde det skulle bli en liten grupp, men vi blev snabbt 14 – 15 medlemmar och har sedan dess legat på det antalet.

Ganska omgående insåg jag (och klubben) att det fanns större efterfrågan på gatufotogruppering än vad en grupp kunde svara upp mot, så snart startade Calle Sigrell OpenStreetPhotography som senare bytte namn till Stadsfotogruppen när Calle slutade och därefter uppstod en tredje gatufotogrupp under ledning av Jonas Åman. Av olika skäl överlevde inte dessa två grupper, utan det är bara min grupp kvar och jag får ibland förfrågningar om det finns plats i min grupp, vilket det tyvärr inte gör.

Vi ska försöka ändra på det här nu. Just nu finns tre personer från tidigare OSP som gärna vill starta om den gruppen, men dom vill inte leda en sådan grupp. Dessutom gissar jag att det finns medlemmar i klubben som är intresserade av mer traditionell gatufoto.

Så det här är ett upprop! Alla som är intresserade av att ingå i en ny gatufotogrupp:

  1. Mejlar intresse till mig (hans.wahlgren@wbi.se). Jag tar på mig att samla ihop namnen, i alla fall till dess det finns någon som axlar ansvar för en ny grupp (pkt 3 nedan).
  2. Berättar om Du vill ingå i en mer traditionell gatufotogrupp, eller ha ett friare förhållningssätt likt OSP.
  3. Berätta också om Du kan tänka Dig att axla ledarskap för en gatufotogrupp.

Den tredje punkten behöver inte vara så avskräckande. Får vi ihop en ny gruppering så brukar gruppens medlemmar tillsammans kunna snacka ihop hur man vill bedriva verksamheten. Det går givetvis också att få hjälp och stöttning från Gatufotogruppen, ifall den nya grupperingen så önskar. Lokal är heller inget problem. Klubbens olika grupper håller till i Fältöversten under Studieförbundet Vuxenskolans vingar, samtidigt som kostnaden subventioneras av fotoklubben.

Hör av Dig om Du har funderingar. Ta chansen om Du vill ingå i en ny gatufotogruppering!

/Hans Wahlgren