Slut med gatufoto

3153

Det har skrivits en del om GDPR, den dataskyddsförordning tillika EU-lagstiftning som träder i kraft 25 maj 2018. Men det har inte skrivit tillräckligt!

Nu publicerar Svenska Fotografers Förbund en sammanfattning av GDPR och det finns nog ingen större anledning misstro deras text. Framtiden är mörksvart!

Nu får vi hoppas att det blir ett fasligt väsen kring den här lagtexten, för vinner den laga kraft med den innebörd som SFF sammanfattar, då är det slut med all gatufotografering. All dokumentärfotografering är också över, såvida man inte i förväg fått tillåtelse att fotografera av de som berörs.

Det här känns som ett sjumilakliv, tillbaks till ett totalitärt tankemönster som vi inte sett i Europa på många år. Är det rimligt och rätt väg att gå?

De sista raderna från SFF aviserar dock en öppning. Jag citerar:

Vad händer om jag bryter mot denna lag?  

Svar: Företag som bryter mot lagen kan få böter eller en varning, den som har lidit skada kan få ersättning.”

Slutsatsen blir att inga gatufotografer kan operera via firma.

Här finns ett dokument som sammanfattar vad jag befarar. Läs stycke tre på första sidan. Hur ska man i framtiden kunna göra böcker och ha utställningar inom gatufotografi?

Edit: Efterforskningarna kring konsekvenserna när GDPR införs måste fortsätta till dess inga frågetecken kvarstår. En pusselbit som framkommit är att GDPR gör undantag för konstnärlig verksamhet. Men om gatufoto omfattas av definitionen enligt GDPR återstår att klarlägga.