Välkommen till höstens första klubbmöte den 10 september

141

Välkommen till höstens första klubbmöte den 10 september kl 18.30 

där får vi bland annat se bilder av Klaus Carlander, höra lite om höstens aktiviteter, vara med om resultatet av KM-3 och ha en viktig diskussion om krisen i klubbens styrelse och ledning.

Om du vill se de deltagande bilderna – Klicka här

Program (preliminärt)

18.30 Klubbmötet öppnas.
Information om krisläget i styrelsen och konsekvenserna för klubbens verksamhet som underlag för en diskussion senare i programmet.

19.00 Klaus Carlander som är medlem i vår klubb kommer och visar bilder.

19.30 Kaffe medan bilderna i vår tävling KM3 rullar.

20.00 Utifrån Göran Zebührs  bedömning presenteras resultatet av etapp 3 i klubbmästerskapen.

20.20 Anders Bergh– berättar kort om planerna på en ”Gemensam Utställning”. Vilka är intresserade av att delta? Därefter berättar Merja och Mashid om sina ideer till de nya grupperna ”Mobilfotogrupp” och en ”Bildkritikgrupp”. Finns intresse?

20.30 Diskussion om krisläget i klubbens styrelse och ledning. Idéer och förslag. Få fram en valberedning samt sammankallande för valberedningen

Mötet avslutas

Varmt välkomna!!!
Mötet äger som vanligt rum i Hartwickska Huset, St Paulsgatan 39A

Styrelsen genom Anders Bergh, ledamot i styrelsen för Stockholms fotoklubb