Med ångfartyget s/s Mariefred till Mariefred

2676


Onsdagen 9/8 var det dags för SFK’s gemensamma utflykt med s/s Mariefred.

Tyvärr var det en begränsad men dock entusiastisk skara i form av Karl Kottenhoff, Olle Tillberg (arrangör) och undertecknad.

Vädret var utmärkt, vinden svag och temperaturen behaglig när vi la ut 10:00 prick från Stadshuskajen övervakade av kapten Claes Insulander.

Innan avfärd meddelade sig kapten via den uråldriga telefonen för säkerhets skull med

maskinschefen innan det började ringa i maskintelegrafen.

Ett intensivt arbete vidtog, det drogs i spakar, trycket i cylindrarna kontrollerades

och eldaren blev fullt upptagen med att skyffla kol till pannorna.

Själva intog vi en förträfflig måltid i den fullsatta fartygsrestauranten.

Väl i Mariefred skulle det åkas smalspårig järnväg ( 600 mm )

i en av de mer eller mindre antika järnvägsvagnarna.

Efter att stinsen, ålderstigen även han vinkat av oss blev jag snart varse att

mina medpassagerare var svårt besatta av ånglok, räls, ångmaskiners konstruktion mm.
Lärorikt och kul för någon som bara har en vag uppfattning om smalspår, gamla lok och deras historia.

Åter till Mariefred var det dags att besöka lokstallet och verkstäderna. Vilka skönheter det fanns i det fullsatta stallet. Och vilket entusiastiskt arbete alla frivilligarbetare lägger ner på de här kulturhistoriskt värdefulla klenoderna.

Efter en givande dag i Mariefred var det dags att återvända till Stockholm. Och givetvis åt vi ångbåtsbiff på återvägen.