Here’s looking at you – 199 bilder från Hasselbladsstiftelsens samling – Sven-Harrys konstmuseum

2296

Here’s looking at you curated by Hoyte van Hoytema.
– A unique exhibition with iconic photographs from the Hasselblad Foundation collection –

Den 27 februari öppnar Sven-Harrys konstmuseum fotoutställningen Here’s looking at you curerad av den internationellt erkände filmfotografen Hoyte van Hoytema. På museet visas 199 fotografier ur Hasselbladstiftelsens unika samling.

Utgångspunkten för utställningen är blicken och det intima och dynamiska förhållande som uppstår mellan betraktaren och de avbildade subjekten. Fotografierna är ordnade utifrån det sättet blicken får kontakt eller ej och skapar därmed ett slags experimentellt växelspel; ögon som ömsom konfronterar, ömsom undviker betraktaren. Hoyte van Hoytema utforskar blicken med en fotoutställning på Sven-Harrys konstmuseum som ska upplevas och inte bara ses.

Länk till utställningen hittar du här!

Väl värt ett besök!

/Sven-Olof