Klubbmästerskap 2019

1595

KLUBBMÄSTERSKAP 2019

bbblbbbr
31_13 Irina Johansson
32_23 Merja Louka
33_34 Olle Robin
34_31 Elizaveta Pronina
35_28 Kjell Olsson
36_32 Olle Robin
01_01 Marie Bohm
02_37 Ulf Schloss
03_05 Clas Åberg
04_09 Jerker Hanson
05_07 Clas Åberg
06_11 Irina Johansson
07_17 Chris Kreimer
08_20 Barbro Lindh
10_14 Anders Källén
11_23 Merja Louka
12_16 Anders Källén
12_26 Kjell Olsson
13_29 Elizaveta Pronina
14_03 Marie Bohm
15_08 Jerker Hanson
16_27 Kjell Olsson
17_36 Ulf Schloss
18_24 Merja Louka
19_04 Marie Bohm
20_18 Chris Kreimer
21_10 Jerker Hanson
22_30 Elizaveta Pronina
23_19 Chris Kreimer
24_22 Barbro Lindh
25_37 Ulf Schloss
26_06 Clas Åberg
27_12 Irina Johansson
28_21 Barbro Lindh
29_15 Anders Källén
30_33 Olle Robin
31_13 Irina Johansson
32_23 Merja Louka
33_34 Olle Robin
34_31 Elizaveta Pronina
35_28 Kjell Olsson
36_32 Olle Robin
01_01 Marie Bohm
02_37 Ulf Schloss
03_05 Clas Åberg
04_09 Jerker Hanson
05_07 Clas Åberg
06_11 Irina Johansson

Poängställningen efter KM 1

Årets teman har vi lånat från välkända svenska låtar. Det är fullständigt fri tolkning och behöver inte ansluta till innehållet i låtarna. Låt kreativiteten flöda!!

Teman 2019

  • KM1, Februari, “Stad i ljus”
   • Inlämning senast söndag 3:e februari 24.00
   • Deltagande bilder hittar du här!
  • KM2, April, “Ta mig till havet”
   • Inlämning senast söndag 31:a mars 24.00
  • KM3, September, “Kollektion” (Inget tema!)
   • Inlämning senast söndag 31:a augusti 24.00
   • En kollektion skall bestå av 3-5 bilder
  • KM4, November, “Öppna landskap”
   • Inlämning senast söndag 1:a oktober 24.00

   Så här gör du

   • Inlämning av bilder till KM sker digitalt till adressen tavling@stockholmsfotoklubb.org. Sista dag för inlämning är ca 10 dagar innan månadsmötet. Exakt datum anges i “Kalender-rutan” på klubbens hemsida. Sänd gärna in i god tid.
   • Bildstorlek får vara upp till 1920 x 1080 pixel (max bredd=1920, max höjd=1080). Det betyder att inget av maxmåtten får överstigas, oavsett om bilden är stående eller liggande. Format jpg. Max 1,5 mb per bild.
   • Fotografens namn eller signatur får inte synas i bilden. Bildfilens namn ska vara Efternamn_Förnamn_EtappX_Y. X är etappens nr 1-4. Y är bildens namn. För etapp 3 anges kollektionens namn plus ett nummer så att kollektionens bilder kommer i rätt ordning. Alla kollektioner ska ges ett namn. Obs! inga specialtecken eller å,ä,ö får ingå i bildfilens namn.
   • ExempelRobin_Olle_etapp1_Plattan för enstaka bild i etapp 1Aberg_Clas_etapp3_Centrum2 för bild nr 2 i kollektionen som Clas döpt till ”Centrum” i etapp 3

   Mer information

   Information om syfte, bedömning och urval, poängsystem mm hittar du här!