Tävlingsregler för Klubbmästerskap (KM) i Stockholms fotoklubb

Syfte

Syftet med vår interna tävling KM är att uppmuntra och stimulera oss att fotografera. Vi möter utmaningar som gör att vi utvecklas som fotografer både tekniskt och bildmässigt.

Etapper

Vårt klubbmästerskap genomförs i 4 etapper och avser digitala bilder. I en etapp tävlar vi med kollektioner om 3-5 bilder utan tema. I tre etapper gäller enstaka bild som ska illustrera etappens tema.

Var och en får delta med en kollektion. I etapp med enstaka bild får deltagarna lämna 1-3 bilder.

Poäng ges för deltagande i en etapp och för de bilder domaren belönar. Den som får mest poäng under året blir klubbmästare.

Bedömning och urval

Varje omgång bedöms av en domare. Domarens uppdrag är att välja ut ett visst antal av de tävlande bilderna som de bästa utan någon inbördes rangordning. Ingen etappvinnare utses. Domaren motiverar skriftligt varför en viss bild valts ut. I etapper med tema ska endast bilder som uppfyller temat belönas. Bilder som tidigare belönats i KM, RIFO eller SVEFO får inte delta.

Domaren ska välja ut 20% om 100 bilder/kollektioner eller färre deltar i etappen, dock minst 7st. I en etapp med över 100 ska 20 bilder belönas.

Poängsystem

– För deltagande med 1-3 bilder i en etapp får man 2p
– Varje enstaka bild utvald av domaren erhåller ytterligare 3 poäng.
– För deltagande i kollektionsetappen får man 4p
– Kollektion utvald av domaren ger ytterligare 4p

Inlämning av bilder

Inlämning av bilder till KM sker digitalt till adressen tavling@stockholmsfotoklubb.org. Sista dag för inlämning är ca 10 dagar innan månadsmötet. Exakt datum anges i “Kalender-rutan” på klubbens hemsida. Sänd gärna in i god tid.

Bildstorlek får vara upp till 1920 x 1080 pixel (max bredd=1920, max höjd=1080). Det betyder att inget av maxmåtten får överstigas, oavsett om bilden är stående eller liggande. Format jpg. Max 1,5 mb per bild.

Fotografens namn eller signatur får inte synas i bilden. Bildfilens namn ska vara Efternamn_Förnamn_EtappX_Y. X är etappens nr 1-4. Y är bildens namn. För etapp 3 anges kollektionens namn plus ett nummer så att kollektionens bilder kommer i rätt ordning. Alla kollektioner ska ges ett namn. Obs! inga specialtecken eller å,ä,ö får ingå i bildfilens namn.

Exempel

Robin_Olle_etapp1_Plattan för enstaka bild i etapp 1
Aberg_Clas_etapp3_Centrum2 för bild nr 2 i kollektionen som Clas döpt till ”Centrum” i etapp 3