KM4 “Det nya landet”

2909

Domare var Lars Epstein som gjorde en juryförklaring: “Jag har tagit fasta på vilka som enligt min mening lyckats bäst med att illustrera temat “Det nya landet”, som i och för sig kan tolkas brett. Hade det inte varit ett tema hade jag inte valt just dessa bilder. Jag har således valt att prioritera innehåll före form kan man kanske säga.”

Antagna bilder

KM4 2018 (14).jpg
KM4 2018 (14).jpg
KM4 2018 (16).jpg
KM4 2018 (16).jpg
KM4 2018 (22).jpg
KM4 2018 (22).jpg
KM4 2018 (25).jpg
KM4 2018 (25).jpg
KM4 2018 (26).jpg
KM4 2018 (26).jpg
KM4 2018 (6).jpg
KM4 2018 (6).jpg
KM4 2018 (8).jpg
KM4 2018 (8).jpg

Alla inlämnade bilder

KM4 2018 (1).jpg
KM4 2018 (1).jpg
KM4 2018 (10).jpg
KM4 2018 (10).jpg
KM4 2018 (11).jpg
KM4 2018 (11).jpg
KM4 2018 (12).jpg
KM4 2018 (12).jpg
KM4 2018 (13).JPG
KM4 2018 (13).JPG
KM4 2018 (14).jpg
KM4 2018 (14).jpg
KM4 2018 (15).jpg
KM4 2018 (15).jpg
KM4 2018 (16).jpg
KM4 2018 (16).jpg
KM4 2018 (17).jpg
KM4 2018 (17).jpg
KM4 2018 (18).jpg
KM4 2018 (18).jpg
KM4 2018 (19).jpg
KM4 2018 (19).jpg
KM4 2018 (2).jpg
KM4 2018 (2).jpg
KM4 2018 (20).jpg
KM4 2018 (20).jpg
KM4 2018 (21).jpg
KM4 2018 (21).jpg
KM4 2018 (22).jpg
KM4 2018 (22).jpg
KM4 2018 (23).jpg
KM4 2018 (23).jpg
KM4 2018 (24).jpg
KM4 2018 (24).jpg
KM4 2018 (25).jpg
KM4 2018 (25).jpg
KM4 2018 (26).jpg
KM4 2018 (26).jpg
KM4 2018 (27).jpg
KM4 2018 (27).jpg
KM4 2018 (3).jpg
KM4 2018 (3).jpg
KM4 2018 (4).jpg
KM4 2018 (4).jpg
KM4 2018 (5).jpg
KM4 2018 (5).jpg
KM4 2018 (6).jpg
KM4 2018 (6).jpg
KM4 2018 (7).jpg
KM4 2018 (7).jpg
KM4 2018 (8).jpg
KM4 2018 (8).jpg
KM4 2018 (9).JPG
KM4 2018 (9).JPG