22.9 C
Stockholm
söndag, maj 26, 2024

KLUBBMÄSTERSKAP 2018

bbblbbbr
KM4 2018 (4).jpg
KM4 2018 (5).jpg
KM4 2018 (6).jpg
KM4 2018 (7).jpg
KM4 2018 (8).jpg
KM4 2018 (9).JPG
KM4 2018 (1).jpg
KM4 2018 (10).jpg
KM4 2018 (11).jpg
KM4 2018 (12).jpg
KM4 2018 (13).JPG
KM4 2018 (14).jpg
KM4 2018 (15).jpg
KM4 2018 (16).jpg
KM4 2018 (17).jpg
KM4 2018 (18).jpg
KM4 2018 (19).jpg
KM4 2018 (2).jpg
KM4 2018 (20).jpg
KM4 2018 (21).jpg
KM4 2018 (22).jpg
KM4 2018 (23).jpg
KM4 2018 (24).jpg
KM4 2018 (25).jpg
KM4 2018 (26).jpg
KM4 2018 (27).jpg
KM4 2018 (3).jpg
KM4 2018 (4).jpg
KM4 2018 (5).jpg
KM4 2018 (6).jpg
KM4 2018 (7).jpg
KM4 2018 (8).jpg
KM4 2018 (9).JPG
KM4 2018 (1).jpg
KM4 2018 (10).jpg
KM4 2018 (11).jpg
KM4 2018 (12).jpg
KM4 2018 (13).JPG
KM4 2018 (14).jpg

Är populärt och varje år avhandlas några olika teman. Kreativiteten är stor. Är du ny medlem eller med sedan länge, kom ihåg att det är viktigt att vi får in också dina bilder till tävlingarna. Alla kan var med!

Titlarna till årets teman har vi tagit från ett antal mer eller mindre aktuella TV-serier. Observera att bilderna behöver inte anspela på innehållet i TV-serierna men måste anknyta till titlarna på ett eller annat sätt. Det är fri tolkning och din fantasi som sätter begränsningarna!

Teman 2018

  • KM1, Februari, “Vår tid är nu”
   • Inlämning senast 28 januari 24.00
   • Deltagande bilder hittar du här!
  • KM2, April, “Bron”
   • Inlämning senast 1 april 24.00
   • Deltagande bilder hittar du här!
  • KM3, September, “Kollektion” (Inget tema!)
   • Inlämning senast 2 sept 24.00
   • En kollektion skall bestå av 3-5 bilder
   • Deltagande bilder hittar du här!
  • KM4, November, “Det nya landet”
   • Inlämning senast 28 oktober 24.00
   • Deltagande bilder hittar du här

Slutlig poängställning för KM 2018

Så här gör du

 • Inlämning av bilder till KM sker digitalt till adressen tavling@stockholmsfotoklubb.org. Sista dag för inlämning är ca 10 dagar innan månadsmötet. Exakt datum anges i “Kalender-rutan” på klubbens hemsida. Sänd gärna in i god tid.
 • Bildstorlek får vara upp till 1920 x 1080 pixel (max bredd=1920, max höjd=1080). Det betyder att inget av maxmåtten får överstigas, oavsett om bilden är stående eller liggande. Format jpg. Max 1,5 mb per bild.
 • Fotografens namn eller signatur får inte synas i bilden. Bildfilens namn ska vara Efternamn_Förnamn_EtappX_Y. X är etappens nr 1-4. Y är bildens namn. För etapp 3 anges kollektionens namn plus ett nummer så att kollektionens bilder kommer i rätt ordning. Alla kollektioner ska ges ett namn. Obs! inga specialtecken eller å,ä,ö får ingå i bildfilens namn.
 • ExempelRobin_Olle_etapp1_Plattan för enstaka bild i etapp 1Aberg_Clas_etapp3_Centrum2 för bild nr 2 i kollektionen som Clas döpt till ”Centrum” i etapp 3

Mer information

Information om syfte, bedömning och urval, poängsystem mm hittar du här!