Omslagsbilden är fotograferad av Adrianos Papamarkou
 

Konstfotogruppen arrangerade mötet den 10 oktober. Det blev en mycket lyckad kväll. Först höll Stina Brockman ett föredrag och visade upp ett prov på de spännande bilder hon fotograferar (klicka på länken).

 
Under ledning av Konstfotogruppen så provade vi sedan själva på att leka med ljus.
Här följer några exempel på de fotografier vi skapade under detta möte.
 
Bilder av Adrianos Papamarkou:
 
Bilder av Karl Kottenhoff:
 
Bilder av Olle Robin:
 
Bilder av ‪Hans Wahlgren: 
Bilder av ‪Berth Samuel‬:


 
Besök gärna Konstfotogruppens hemsida: Konstfotogruppen

(Konstfotogruppens återfinns för närvarande som en sluten grupp på Facebook)