Klubbmöte tisdag 16/4 18:30

1220

Det här mötet kommer att fokusera på tävlingsaktiviteter!

Vi har KM 2 där Mia Klintewall från Galleri Kontrast är domare och Olle Robin som berättar om hur man kan tävla internationellt och visar upp ett urval av digitala bilder som belönats internationellt.

Efter allt detta fortsätter vi kvällen med vår bildutmaning ”Våga Visa”. Vi har valt att alternera ”Våga Visa” och ”Redigera” mellan mötena för att undvika att vi bara rusar igenom bilderna.

Till ”Våga Visa” ber vi dig som känner för att visa dina bilder att skicka in tre bilder till vagavisa@stockholmsfotoklubb.org så kommer vi lägga ut dem på hemsidan. Eftersom vi förmodligen inte kommer att hinna kommentera alla bilderna så börjar vi med att visa en bild per fotograf och tiden medger så tar vi bild nr 2 per fotograf o.s.v.
Vi vill ha dina bilder senast söndag 14/4 24:00 för att hinna hantera bidragen och lägga upp dem på hemsidan.

18:30 Klubbmötet öppnas,

18:45 Mia Klintewall berättar om Galleri Kontrast och dess verksamhet

19:00 Mia berättar om vilka bilder som är uttagna i KM 2 ”Ta mig till havet!”

19:30 Kaffe

20:00 Olle Robin berättar om hur man kan tävla internationellt och visar upp ett urval av antagna digitala bilder

20:45 ”Våga Visa”

21:30 Mötet avslutas

Stort välkommen till vårt klubbmöte tisdag den 16 april 2019 18:30

Sven-Olof Rönnskog, Ordförande Stockholms Fotoklubb