Nytt nummer av RSF:s medlemsblad Exponera!

1130

Bifogat hittar du nummer 2019-02 av RSF:s medlemsblad Exponera!

RSF’s redaktörer Stefan och Carina presenterar här ytterligare ett mycket välmatat och läsvärt nummer!

Exponera! är nu även försedd med en innehållsförteckning för att lättare hitta bland allt läsvärt material.

Länken till Exponera 2019-02 hittar du här!

/Sven-Olof Rönnskog