Äntligen är det dags för nytt månadsmöte!

1546

Välkommen till årets första möte  …
.. som kommer att fokusera [!] på fokusgrupperna! Vi vill utveckla fokusgruppsverksamheten ytterligare för att ge fler av klubbens medlemmar möjlighet att utveckla sina specialintressen inom fotografi. 
Vi kommer att ställa ut ett antal bord där de som är intresserade av att delta i en befintlig grupp eller bilda en ny grupp kan samlas. Från klubbens sida ska vi efter bästa förmåga försöka bidra med råd och dåd hur man kan bilda nya grupper.
För att pejla intresset för att bilda nya grupper så kan du mejla förslag på nya grupper som motsvarar din intresseinriktning. Kanske ytterligare en gatufotogrupp, macro, redigering i Photoshop etc. 
Använd följande mejladress för ge oss dina förslag:
fokusgrupper@stockholmsfotoklubb.org
Vi tänker också utmana dig lite genom att förse dig med en bild som du kan redigera efter eget huvud. Det är fritt fram att beskära, ljusa upp alt mörka ner och manipulera så det står härliga till om du känner för det. Irina Johansson har tillhandahållit bilden som du kan ladda ner här:
http://media.stockholmsfotoklubb.se/2018/12/Redigera1.jpg
Skicka din redigerade bild till redigera@stockholmsfotoklubb.org
Och som vanligt; glöm inte att skicka in dina bidrag till Våga Visa
Skicka dina bidrag till vagavisa@stockholmsfotoklubb.org
Dagens program:
18:30-18:45 Lite info om kommande aktiviteter under året och presentation av nya medlemmar
18:45 – 19:45 Fokusgruppsmöten vid de olika borden
19:45 – 20:15 Kaffe med smörgås alt kaffebröd ( 30 kr antingen kontant men gärna SWISH )
20:15 – 20:45 Visning och kommentarer runt “redigerabidragen”
20:45 – 21:30 Bilddiskussion runt de inlämnade bilderna under mottot “Våga visa!”
Med risk för att vara tjatig (stående punkt! :-)) kommer här en liten repetition om “Våga visa!”:
Avsikten med “Våga visa!” är att få igång en konstruktiv diskussion som involverar dig och övriga medlemmar i klubben att analysera och bedöma bilder. 
Du som vill vara med: mejla dina bilder till vagavisa@stockholmsfotoklubb.org. Max 3 bilder per deltagare. Bilderna ska vara anonyma, dvs inga signaturer eller vattenstämplar etc. Samma format som vid KM dvs 1920 x 1080 pixel (max bredd=1920, max höjd=1080). Filformat jpg.
Reglerna är som tidigare:
Om du vill är det fritt fram att ge dig till känna som upphovsman/kvinna till de visade bilderna efter bildvisningen. Eller att förbli anonym.
Styrelsen väljer självsvåldigt ut ett antal bilder till diskussion. Detta för att ge möjlighet för både gamla fotorävar och nytillkomna att få visa upp sina bilder.
Vi har tänkt oss att bilderna bedöms efter ett antal kriterier:
1. Punctum, dvs berör bilden, slår den an en sträng hos dig?
2. Komposition, känns bilden rätt komponerad?
3. Teknisk kvalitet och genomförande. Känns bilden tillräckligt välgjord?
4. Kategori, vilken kategori tycker du bilden bäst representerar? T.ex. gatufoto, porträtt, dokumentärt etc. En bild kan givetvis passa in i flera kategorier.
Obs, detta är ingen tävling utan en utvärdering av de inlämnade bilderna som kan tjäna som stöd för fotografen och inspiration för övriga deltagare.
Stort välkommen till 2019 års första månadsmöte!
Sven-Olof Rönnskog, Ordförande Stockholms Fotoklubb