Konstfoto

Nybildad grupp där Birgitta Bratthall håller samman aktiviteterna.

Om du vill har mer information kan du kontakta Birgitta på:

Tel :070 7140410
Epost: birgitta.bratthall@gmail.com

Ytterligare information om gruppens inriktning kommer att fyllas på allteftersom!