Fotoprojekt

Här samlas lite större aktiviteter öppna för klubbens medlemmar. Det kan handla om tidsbegränsade projekt eller lite mer permanenta undergrupperingar i klubben.