Konstfotogruppen

Är du intresserad att vara med – skicka ett mail till Birgitta Bratthall eller meddela henne via Messenger. I denna fokusgrupp sker all bildvisning digitalt i en sluten grupp på Facebook. Gruppen har olika teman varje månad, tex “ Struktur” eller “sommar” eller “surrealism”. Tanken är att medlemmarna ska ta ut svängarna i fotandet och bildbearbetningen och stimulera varandra genom inlägg av bilder och kommentarer.

Kontaktperson: Birgitta Bratthall birgitta.bratthall(at)Konstfoto

Anders Cassel.jpg
Anders Cassel.jpg
Anders Lindmark.jpg
Anders Lindmark.jpg
Birgitta Bratthall.jpg
Birgitta Bratthall.jpg
Bo Zachrisson.jpg
Bo Zachrisson.jpg
Elizaveta Pronina .jpg
Elizaveta Pronina .jpg
Inga Nathorst.jpg
Inga Nathorst.jpg
Irina Johansson.jpg
Irina Johansson.jpg
Jan Zettergren.jpg
Jan Zettergren.jpg
Jerker Hansen.jpg
Jerker Hansen.jpg
Kjell Wiklund.jpg
Kjell Wiklund.jpg
Marika Lindbom.jpg
Marika Lindbom.jpg
Mashid Rasti.jpg
Mashid Rasti.jpg
Merja Louka .jpg
Merja Louka .jpg
Mirja Koffman.jpg
Mirja Koffman.jpg
Ola Svensson.jpg
Ola Svensson.jpg
Robert Grubstad.jpg
Robert Grubstad.jpg
Sara Anyar.jpg
Sara Anyar.jpg
Sven-Olof Ronnskog.jpg
Sven-Olof Ronnskog.jpg