Konstfotogruppen

Är du intresserad att vara med – skicka ett mail till Birgitta Bratthall eller meddela henne via Messenger. I denna fokusgrupp sker all bildvisning digitalt i en sluten grupp på Facebook. Gruppen har olika teman varje månad, tex “ Struktur” eller “sommar” eller “surrealism”. Tanken är att medlemmarna ska ta ut svängarna i fotandet och bildbearbetningen och stimulera varandra genom inlägg av bilder och kommentarer.

Kontaktperson: Birgitta Bratthall birgitta.bratthall(at)Konstfoto

bbblbbbr
JanneZ.jpg
Jerker.jpg
Kjell.jpg
linnea.jpg
Marika.jpg
Ohmar.jpg
01-Douglas.jpg
02-Merja.jpg
03-Elizaveta.jpg
04-Mashid.jpg
BirBra.jpg
Bosse.jpg
Irina.jpg
JanneZ.jpg
Jerker.jpg
Kjell.jpg
linnea.jpg
Marika.jpg
Ohmar.jpg
01-Douglas.jpg
02-Merja.jpg
03-Elizaveta.jpg
04-Mashid.jpg
BirBra.jpg
Bosse.jpg