KM 2016, Etapp 3
Knoppar och Droppar
Sommar 2016
Vinnare SVEFO 2016