Styrelsen

Den nya styrelsen och funktionärer – 2018.

Ordinarie:
– Sven-Olof Rönnskog, ordförande, webbansvarig
– Chris Kreimer, vice ordförande och sekreterare
– Irina Johansson, kassör
– Elisabeth Hellström, ledamot
– Mirja Koffman, ledamot

Suppleanter:
– Merja Louka, suppleant
– Elizaveta Pronovina, suppleant

Tävlingsfunktionär:
– Elizaveta Pronina

För kontakt, information@stockholmsfotoklubb.org