Styrelsen

Den nya styrelsen och funktionärer – 2017.

Ordinarie:
– Sven-Olof Rönnskog, ordförande (Ny)
– Chris Kreimer, vice ordförande och sekreterare
– Irina Johansson, kassör (Ny) Backup: Olle Tillberg
– Jan Zettergren, supportande
– Robert Grubstad, webbansvarig

Suppleanter:
– Rainer Ulonska, suppleant
– Elizaveta Pronovina, suppleant

Tävlingsfunktionärer:
– Annica Björk, interna KM
– Elizaveta Pronina, externa tävlingar

För kontakt, information@stockholmsfotoklubb.org