Styrelsen

Den nya styrelsen och funktionärer – 2019/2020.

Ordinarie:
– Sven-Olof Rönnskog, ordförande, webbansvarig
– Elisabeth Hellström, vice ordförande och sekreterare
– Irina Johansson, kassör
– Anders Bergh, redaktör

Suppleanter:
– Merja Louka, suppleant
– Elizaveta Pronovina, suppleant

Tävlingsfunktionär:
– Elizaveta Pronina

För kontakt, information@stockholmsfotoklubb.org