Styrelsen

Styrelsen och funktionärer – 2019/2020.

  • Ordinarie:

– Elisabeth Hellström, ordförande

– Irina Johansson, kassör

– Anders Bergh, redaktör, sekreterare                                                                           –

– Merja Louka

  • Suppleanter:
    – Elizaveta Pronovina, suppleant

Tävlingsfunktionär:
– Elizaveta Pronina

För kontakt, information@stockholmsfotoklubb.org