RSF Klubbtävling 2017

10 bilder framröstade vid klubbmötet tisdag 10/10 2017

F01_2.jpg Fotograf Anders Cassel 19 poäng
Fotograf Anders Cassel 19 poäng Bildens färgskala går från brunt till blått. En fin diagonal där vattnet möter stranden. Relationen känns vördnadsfull och kärleksfull då man ser den lilla pojk-handen som håller om farfaderns käpp. Vackert att även skjortan och kaftanen har färgerna blå och brun. Jag undrar hur bilden skulle se ut om den fotograferades framifrån, jag blir så nyfiken på ansiktsuttrycken hos den gamle och den lille.
F02_3.jpg Fotograf Anders Källén 9 poäng
Fotograf Anders Källén 9 poäng Att fotografen har gått nära och lyckats rama in det kyssande paret i en ram av färgsprakande ballonger, det är denna bildens styrka. Det färgsprakande ballonghavet blir till ett fyrverkeri och en symbol för den glädje och förälskelse som paret känner inom sig. Bilden är tagen i exakt rätt ögonblick, bilden känns äkta och inte arrangerad. Att våga gå nära, att ta för sig och vara framme i rätt ögonblick, det är en av de viktigaste egenskaperna hos en fotograf!
F05_2.jpg Fotograf Elizaveta Pronina 15 poäng
Fotograf Elizaveta Pronina 15 poäng Familj. En familj är en stark relation mellan minst två levande varelser som lever tillsammans. Dessa två är för mig en familj. Jag kan se i mannens kroppsspråk och på hundens ögon att de två älskar varandra djupt. Mannen och hunden sitter på en gata invid en betongvägg. Med sig har de en väska och en tom plastskål. Är detta deras enda ägodelar? Ber de om pengar i plastskålen? Jag tolkar bilden så. Jag tror att de lever ett tufft liv med en materiellt fattig vardag. Jag tror att de inte vet var de ska sova eller vad de ska äta. Denna fattigdom ställs i en skarp kontrast till den rika kärlek som finns i deras relation. Kärlek, ömhet och omsorg kostar inte pengar. Denna lilla familj är rika på kärlek, men troligtvis smärtsamt fattiga när det kommer till materiell välfärd.
F06_1.jpg Fotograf Håkan Wahlén 13 poäng
Fotograf Håkan Wahlén 13 poäng Jag kan inte låta bli att smälta inför det fina som jag ser i denna bild. En isbjörnsmamma med sin lilla unge. Jag har aldrig själv sett en isbjörn i verkliga livet, uppskattar därför naturfoto som kan visa hur dessa sällsynta djurarter ser ut och lever. Jag ser en fin relation mellan den lilla ömhetslängtande ungen och den lite trötta mamman. Känner igen mig själv. Tror dock att bilden skulle bli mer spännande om det fanns ett inslag av hot eller svärta. Detta kunde finnas i ljuset eller i någon detalj, i något mer att läsa av i bildrummet. Just nu är bilden lite endimensionell, den innehåller bara det vackra och fina. Kanske att den då blir lite för gullig för att riktigt stanna kvar i mitt känsloregister.
F08_1.jpg Fotograf Irina Johansson 14 poäng
Fotograf Irina Johansson 14 poäng Bilden är ren, innehåller få komponenter och detaljer. Det är bra, det blir lättare för mig som betraktare att läsa av och ta in de som finns i bilden. Jag ser en strand, hav möter sand. Jag ser två unga män, de håller varandra i handen. De har en tydlig relation, det ser jag. Men jag undrar vilken sorts relation? Är de syskon? Känns som om bröder i den åldern är för gamla för att hålla varandra i handen. Är de ett älskande par? Kanske. Men det ser ut som om åldersskillnaden mellan dem är lite för stor för en kärleksrelation (min tanke). Den yngre pojken drar iväg, ser lite trotsig ut. Den äldre tittar på den yngre, som om han tar hand om honom, håller honom i handen för att han inte ska rymma, springa i väg kanske? Jag ser ansiktet på den yngre mannen. Kanske har han anletsdrag som om han har Downs syndrom. Jag tolka bilden som en relation mellan en storebror och en lillebror. I den stora världen av frihet måste vi hjälpas åt. Den som kan måste ta hand om och hjälpa den som inte kan. Jag tänker att storebror gör ett stort arbete som både är tufft och samtidigt ger mycket kärlek och relation tillbaka. Detta kan vara vackert att fylla sitt liv med. Med relation.
F13_1.jpg Fotograf Marika Lindbom 15 poäng
Fotograf Marika Lindbom 15 poäng En vacker relation mellan två äldre människor. Jag uppskattar den tighta beskärningen. Bilden blir tydlig eftersom fotografen gått nära och skurit bort ovesäntliga detaljer från bildrummet. Jag assosierar till en livslång relation, en livskamrat. Ljuset är mjukt det är fint. Men skulle önska en efterbehandling i datorn där den dramatiska himlen blev mörkare och ansiktena blev ljusare.
F14_1.jpg Fotograf Mirja Koffman 15 poäng
Fotograf Mirja Koffman 15 poäng En underbar bild!! Motivet och situationen är äkta och trovärdig. Pojkens ansikte är avslappnat och hans blick går rakt igenom kameralinsen utan att vara förställd. Pojken ser trött ut och som om han söker tröst och trygghet hos sin pappa. Att glasögonen trillat ned på näsan och pojken tittar på oss över glasögonbågen skapar personlighet och charm till pojkens personlighet. Hans tröja visar att han hejjar på ett spanskt fotbollslag och hans keps är bakoch fram, jag tolkar detta som en personlighet full av fart, bus, spring i benen och full i 17. Detta står i fin kotrast mot att han nu ser lite trött ut och vill vila i pappas famn. Ett underbart vackert ljus. Det ljusaste i bilden är över pojkens ansikte, det är här min blick landar och stannar kvar då jag läser av bilden. Bakgrunden är i oskärpa och den är ned-mörkad. Detta visar att de två står utomhus och det är sommar. Bilden får ett djup bakåt utan att bakgrunden stör huvudberättelsen om relationen mellan pojken och pappan. En fantastiskt fin bild, både innehållsmässigt och det tekniska utförandet. Bravo!
F14_3.jpg Fotograf Mirja Koffman 14 poäng
Fotograf Mirja Koffman 14 poäng En grafiskt ren och enkel bild. En grå trappa som fyller hela bildrummet. I det gyllene snittet av bildens yta står ett förälskat par. De kramar varandra, de ler och pussas. Bilden är vacker och lätt att läsa av. Jag tolkar in livet som han vara svårt, kallt och hårt. Men mitt i allt finns kärleken, i denna bild är kärleken trygg och harmonisk. Fina känslomässiga kontraster skapade med skicklighet och foto-teknisk kvalitet.
F15_2.jpg Fotograf Olle Robin 14 poäng
Fotograf Olle Robin 14 poäng Bildens styrka är den spännande kompositionen med indelning av tre stora ytor. 1. En grå betongvägg, 2. En vit plåtvägg, 3. Ett brunt golv. Bildens huvudmotiv är det kramande paret. De är insvepta i en röd handduk. Den röda färgen är en accentfärg och den syns direkt mot den grå ytan. Paret är placerat till vänster i bildens gyllene snitt. För att väga upp kompositionen står en cykel i bildens högra sida. Bilden har en harmonisk komposition och det gör att jag tolkar in parets relation som harmonisk. Dessutom kan jag se att mannen ler och ser glad ut då kvinnan böjer sig framåt för att krama honom. En fin, harmonisk bild med ett glatt budskap.
F16_1.jpg Fotograf Sven-Olof Rönnskog 8 poäng
Fotograf Sven-Olof Rönnskog 8 poäng Denna bild tycker jag om för att den handlar om en relation som finns i sorgen och saknaden efter någon som lämnat oss. Jag tycker om motivet av det sörjande paret på en kyrkogård, vid en gravsten. Fint att det är grått och regnigt väder, det förstärker känslan av sorg. Vemod och sorg finns på ett fint sätt i bilden. Bilden skulle dock bli bättre i ett kortare skärpedjup. Det är ganska många detaljer i bakgrunden som stör då jag läser av bilden. Jag skulle vilja att skärpan låg endast på det sörjande paret och att resten av bilden låg i oskärpa. Skulle också vara bra om bakgrunden kunde mörkas ned i efterbehandlingen. Mörka ned i bildens kanter och hörn. Håll kvar betraktarens blick inne i bildrummet, centrera det ljusaste av bilden runt paret. Det är ju paret, gravstenen och deras relation som är bildens huvudmotiv och viktigaste berättelse

20 bilder utvalda av Anna Clarén (Klicka på bilderna så syns Annas kommentarer)

F01_1.jpg Fotograf Anders Cassel 9 poäng
Fotograf Anders Cassel 9 poäng Den ljus-beige bakgrunden står i skarp kontrast mot de svart-vit-randiga zebrorna. Det blir ett effektivt visuellt mönster som drar blicken till bilden. En fin relation mellan mamman och den lilla zebraungen.
F01_2.jpg Fotograf Anders Cassel 19 poäng
Fotograf Anders Cassel 19 poäng Bildens färgskala går från brunt till blått. En fin diagonal där vattnet möter stranden. Relationen känns vördnadsfull och kärleksfull då man ser den lilla pojk-handen som håller om farfaderns käpp. Vackert att även skjortan och kaftanen har färgerna blå och brun. Jag undrar hur bilden skulle se ut om den fotograferades framifrån, jag blir så nyfiken på ansiktsuttrycken hos den gamle och den lille.
F02_1.jpg  Fotograf Anders Källén 4 poäng
Fotograf Anders Källén 4 poäng Barn är ett folk och de bor i ett främmande land. Bilden blir (för mig) till en symbol för barnets egna värld. Den lilla flickan ser nyfiken ut och hon tittar in i det ”främmande landet”. Med sig bär hon på sin nalle. Barnets förälder står kvar på andra sidan, vuxna äger inte tillträde. Jag skulle önska ett lite mera spännande ljus i den stora, ljusa ytan. Kanske fotografen kan mörka ned i kanterna och låta det vara ljust i mitten av det ljusa fältet. På detta sätt blir bilden än mer spännande och ingången till barnens värld blir lite mer hemlig och svår att nå för oss vuxna.
F02_3.jpg Fotograf Anders Källén 9 poäng
Fotograf Anders Källén 9 poäng Att fotografen har gått nära och lyckats rama in det kyssande paret i en ram av färgsprakande ballonger, det är denna bildens styrka. Det färgsprakande ballonghavet blir till ett fyrverkeri och en symbol för den glädje och förälskelse som paret känner inom sig. Bilden är tagen i exakt rätt ögonblick, bilden känns äkta och inte arrangerad. Att våga gå nära, att ta för sig och vara framme i rätt ögonblick, det är en av de viktigaste egenskaperna hos en fotograf!
F03_1.jpg Fotograf Birgitta Bratthall 7 poäng
Fotograf Birgitta Bratthall 7 poäng I detta fotografi uppskattar jag också, (precis som i ovanstående bild) att fotografen vågat komma nära sitt objekt, att fotografen tar plats och är framme i människornas ansikten. Mannen tittar på en annan person. Han ser nyfiken ut, kanske lite förälskad? Det är ett ärligt ansiktsuttryck och jag undrar så vem han tittar på. Det är bra! Bilden har ett fint, kort skärpedjup som gör att det lilla fält som är i fokus, mannens ansiktsdrag, lyfts fram på ett tydligt sätt. Ett vackert ljus glider in på mannens hår och lite över hans kindben. Bilden skulle bli ännu bättre om ljuset lyckades leta sig fram till mannens öga, (men man kan kanske inte få allt man önskar sig…)
F05_1.jpg Fotograf Elizaveta Pronina 8 poäng
Fotograf Elizaveta Pronina 8 poäng En bild som är tydlig att titta på och läsa av, eftersom den innehåller få komponenter; en grå vägg och två gestalter klädda i svart, vitt och med illrött blod. Bilden fångar min uppmärksamhet eftersom den är lätt att läsa av i det den grafiskt enkla färgskalan, svart, grått, vitt. Ovanpå detta, den starka accentfärgen röd. De två figurerna är unga människor klädda på ett sätt som får mig att assosiera till ungdomstrend, en klädstil som bärs av unga. En tid i livet då man vill förändra, väcka uppmärksamhet, skapa sig en egen plats. De två unga människorna är porträtterade i ett äkta ögonblick och bilden känns inte arrangerad. Jag frågar mig, vart är de på väg? Väntar de på något? Fryser de? Jag tänker att de nog inte själva har svar på någon av dessa frågor. Jag känner igen mig själv. Tänker på en ungdomstid som var full av väntan. Man väntade på något annat, var emot allt som var här och nu. Ville förändring, men visste inte till vad…. Framförallt undrar jag, varför har de något som liknar blod stänkt över kropparna? Är det riktigt blod? Troligtvis inte, de unge ser inte så skärrade ut som de skulle ha varit om det var äkta blod. Jag fylls av varm igenkänning då jag ser på dessa tu. Kanske väcks min moderskärlek lite för jag ler och vill ge de två figurerna en värmande kram.
F05_2.jpg Fotograf Elizaveta Pronina 15 poäng
Fotograf Elizaveta Pronina 15 poäng Familj. En familj är en stark relation mellan minst två levande varelser som lever tillsammans. Dessa två är för mig en familj. Jag kan se i mannens kroppsspråk och på hundens ögon att de två älskar varandra djupt. Mannen och hunden sitter på en gata invid en betongvägg. Med sig har de en väska och en tom plastskål. Är detta deras enda ägodelar? Ber de om pengar i plastskålen? Jag tolkar bilden så. Jag tror att de lever ett tufft liv med en materiellt fattig vardag. Jag tror att de inte vet var de ska sova eller vad de ska äta. Denna fattigdom ställs i en skarp kontrast till den rika kärlek som finns i deras relation. Kärlek, ömhet och omsorg kostar inte pengar. Denna lilla familj är rika på kärlek, men troligtvis smärtsamt fattiga när det kommer till materiell välfärd.
F06_1.jpg Fotograf Håkan Wahlén 13 poäng
Fotograf Håkan Wahlén 13 poäng Jag kan inte låta bli att smälta inför det fina som jag ser i denna bild. En isbjörnsmamma med sin lilla unge. Jag har aldrig själv sett en isbjörn i verkliga livet, uppskattar därför naturfoto som kan visa hur dessa sällsynta djurarter ser ut och lever. Jag ser en fin relation mellan den lilla ömhetslängtande ungen och den lite trötta mamman. Känner igen mig själv. Tror dock att bilden skulle bli mer spännande om det fanns ett inslag av hot eller svärta. Detta kunde finnas i ljuset eller i någon detalj, i något mer att läsa av i bildrummet. Just nu är bilden lite endimensionell, den innehåller bara det vackra och fina. Kanske att den då blir lite för gullig för att riktigt stanna kvar i mitt känsloregister.
F06_2.jpg Fotograf Håkan Wahlén 9 poäng
Fotograf Håkan Wahlén 9 poäng Jag kan inte låta bli att smälta inför det fina som jag ser i denna bild. En ap-mamma med sin lilla unge. Jag har aldrig själv sett en apa i det vilda, verkliga livet, uppskattar därför naturfoto som kan visa hur dessa sällsynta djurarter ser ut och lever. Jag ser en fin relation mellan den lilla ömhetslängtande ungen och mamman. Känner igen mig själv. Bilden har en mycket fin inramning av de gröna löven som ramar in relationen mellan de svarta aporna. Stark komposition, färgbehandling. Vackert ögonblick. Tror dock att bilden skulle bli mer spännande om det fanns ett inslag av hot eller svärta. Detta kunde finnas i ljuset eller i någon detalj, i något mer att läsa av i bildrummet. Just nu är bilden lite endimensionell, den innehåller bara det vackra och fina. Kanske att den då blir lite för gullig för att riktigt stanna kvar i mitt känsloregister
F08_1.jpg Fotograf Irina Johansson 14 poäng
Fotograf Irina Johansson 14 poäng Bilden är ren, innehåller få komponenter och detaljer. Det är bra, det blir lättare för mig som betraktare att läsa av och ta in de som finns i bilden. Jag ser en strand, hav möter sand. Jag ser två unga män, de håller varandra i handen. De har en tydlig relation, det ser jag. Men jag undrar vilken sorts relation? Är de syskon? Känns som om bröder i den åldern är för gamla för att hålla varandra i handen. Är de ett älskande par? Kanske. Men det ser ut som om åldersskillnaden mellan dem är lite för stor för en kärleksrelation (min tanke). Den yngre pojken drar iväg, ser lite trotsig ut. Den äldre tittar på den yngre, som om han tar hand om honom, håller honom i handen för att han inte ska rymma, springa i väg kanske? Jag ser ansiktet på den yngre mannen. Kanske har han anletsdrag som om han har Downs syndrom. Jag tolka bilden som en relation mellan en storebror och en lillebror. I den stora världen av frihet måste vi hjälpas åt. Den som kan måste ta hand om och hjälpa den som inte kan. Jag tänker att storebror gör ett stort arbete som både är tufft och samtidigt ger mycket kärlek och relation tillbaka. Detta kan vara vackert att fylla sitt liv med. Med relation.
F08_2.jpg Fotograf Irina Johansson 8 poäng
För mig är denna bilden mycket stark. Jag ser en far med sitt barn. Pappa sover och barnet är vaken, tittar rakt in i kameran. Barnets blick är fokuserad och stabil. I en föräldra-barn-relation är det den vuxne som ansvarar och beskyddar. Men det spännande i denna bild är att fotografen har vänt på det självklara. Här är det barnet som vakar över pappa då han sover. Pappa slappnar av, är sårbar och naken. Barnet håller vakt, håller om sin pappa. De bara överkropparna ger känslan av närhet, intimitet. Detta är en stark, nära relation.
F10_1.jpg Fotograf Kjell Olsson
Vad är en relation? Det kan vara att tillhöra en grupp. En tillhörighet där man delar värderingar och åsikter. Det kan finnas behov av att positionera sig som gemensam grupp. Fotograf Kjell Olsson Visa för omvärlden att man hör samman, är starka tillsammans. Denna bild är en lite humoristisk kommentar till grupp-positionerandet. ”Vi som bär blå-jeans!” Bilden blir tydlig eftersom fotografen gått nära och skurit bort ovesäntliga detaljer från bildrummet.
F12_1.jpg Fotograf Marie Bohm 7 poäng
Fotograf Marie Bohm 7 poäng Bilden är tagen i exakt rätt ögonblick. Det är tydligt hur pojken omfamnar och visar sin kärlek för sin mamma. Det strålar lycka om relationen. Plus för den tighta beskärningen vilken sorterar bort andra oviktiga element från bildrummet. Jag skulle dock önska att fotografen gått närmre och inte behövt använda sig av teleobjektiv eller att beskära bilden i efterhand. Skulle också vara bra om det var lite ljusare i ansiktena och lite mörkare på gräset och kläderna.
F13_1.jpg Fotograf Marika Lindbom 15 poäng
Fotograf Marika Lindbom 15 poäng En vacker relation mellan två äldre människor. Jag uppskattar den tighta beskärningen. Bilden blir tydlig eftersom fotografen gått nära och skurit bort ovesäntliga detaljer från bildrummet. Jag assosierar till en livslång relation, en livskamrat. Ljuset är mjukt det är fint. Men skulle önska en efterbehandling i datorn där den dramatiska himlen blev mörkare och ansiktena blev ljusare.
F13_2.jpg Fotograf Marika Lindbom 7 poäng
Fotograf Marika Lindbom 7 poäng En relation mellan två personer som kramar varandra. Jag ser ansiktet på en kvinna, hon ser allvarlig ut men hon har ett litet leende på läpparna. Horisonten är mycket sned och det finns en rörelseoskärpa i bilden. Detta gör att jag tolkar in energi och dramatik i relationen. Det finns inget stilla lugn utan snarare en energi och en rörelse. Jag tolkar bilden som början på en het, erotisk kärleksstund för de två. De kommer snart att älska hett på diskbänken. Ett härligt, intimt ögonblick!
F14_1.jpg Fotograf Mirja Koffman 15 poäng
Fotograf Mirja Koffman 15 poäng En underbar bild!! Motivet och situationen är äkta och trovärdig. Pojkens ansikte är avslappnat och hans blick går rakt igenom kameralinsen utan att vara förställd. Pojken ser trött ut och som om han söker tröst och trygghet hos sin pappa. Att glasögonen trillat ned på näsan och pojken tittar på oss över glasögonbågen skapar personlighet och charm till pojkens personlighet. Hans tröja visar att han hejjar på ett spanskt fotbollslag och hans keps är bakoch fram, jag tolkar detta som en personlighet full av fart, bus, spring i benen och full i 17. Detta står i fin kotrast mot att han nu ser lite trött ut och vill vila i pappas famn. Ett underbart vackert ljus. Det ljusaste i bilden är över pojkens ansikte, det är här min blick landar och stannar kvar då jag läser av bilden. Bakgrunden är i oskärpa och den är ned-mörkad. Detta visar att de två står utomhus och det är sommar. Bilden får ett djup bakåt utan att bakgrunden stör huvudberättelsen om relationen mellan pojken och pappan. En fantastiskt fin bild, både innehållsmässigt och det tekniska utförandet. Bravo!
F14_2.jpg Fotograf Mirja Koffman 9 poäng
Fotograf Mirja Koffman 9 poäng Livets träd. Bilden består av tre grafiska fält. 1.Den gröna marken, 2.Den ljusa himmelen och havet, 3.Trädet och de två människorna. Bilden har en komposition som är fotograferad rakt på motivet, detta gör att linjerna är raka. Färgskalan går från grönt till ljust blått, där i mellan svarta små detaljer. Bildens enkla uppbyggnad gör den lätt att läsa av och tolka. Jag ser två personer som håller varandra i handen. De har uppenbarligen en relation. Den ena är lite längre, jag tolkar att det är ett äldre syskon eller en förälder. De två tittar mot horisonten, de ser mot evigheten. Men som Werner Aspenström säger i sin dikt Mätarlarven, ibland kan evigheten vara alldeles för stor och tusenmila. Då är det tryggt att ha ett träd att hålla sig vid. Ett stort, tryggt träd som står pall och som omfamnar. Bilden rymmer en tydlig stark symbolik. Vi människor trivs bäst i den frihet som vi kan göra något av. Den frihet som rymmer trygghet och relation. Ett underbart fotografi! Tack för upplevelsen.
F14_3.jpg Fotograf Mirja Koffman 14 poäng
Fotograf Mirja Koffman 14 poäng En grafiskt ren och enkel bild. En grå trappa som fyller hela bildrummet. I det gyllene snittet av bildens yta står ett förälskat par. De kramar varandra, de ler och pussas. Bilden är vacker och lätt att läsa av. Jag tolkar in livet som han vara svårt, kallt och hårt. Men mitt i allt finns kärleken, i denna bild är kärleken trygg och harmonisk. Fina känslomässiga kontraster skapade med skicklighet och foto-teknisk kvalitet.
F15_2.jpg Fotograf Olle Robin 14 poäng
Fotograf Olle Robin 14 poäng Bildens styrka är den spännande kompositionen med indelning av tre stora ytor. 1. En grå betongvägg, 2. En vit plåtvägg, 3. Ett brunt golv. Bildens huvudmotiv är det kramande paret. De är insvepta i en röd handduk. Den röda färgen är en accentfärg och den syns direkt mot den grå ytan. Paret är placerat till vänster i bildens gyllene snitt. För att väga upp kompositionen står en cykel i bildens högra sida. Bilden har en harmonisk komposition och det gör att jag tolkar in parets relation som harmonisk. Dessutom kan jag se att mannen ler och ser glad ut då kvinnan böjer sig framåt för att krama honom. En fin, harmonisk bild med ett glatt budskap.
F16_1.jpg Fotograf Sven-Olof Rönnskog 8 poäng
Fotograf Sven-Olof Rönnskog 8 poäng Denna bild tycker jag om för att den handlar om en relation som finns i sorgen och saknaden efter någon som lämnat oss. Jag tycker om motivet av det sörjande paret på en kyrkogård, vid en gravsten. Fint att det är grått och regnigt väder, det förstärker känslan av sorg. Vemod och sorg finns på ett fint sätt i bilden. Bilden skulle dock bli bättre i ett kortare skärpedjup. Det är ganska många detaljer i bakgrunden som stör då jag läser av bilden. Jag skulle vilja att skärpan låg endast på det sörjande paret och att resten av bilden låg i oskärpa. Skulle också vara bra om bakgrunden kunde mörkas ned i efterbehandlingen. Mörka ned i bildens kanter och hörn. Håll kvar betraktarens blick inne i bildrummet, centrera det ljusaste av bilden runt paret. Det är ju paret, gravstenen och deras relation som är bildens huvudmotiv och viktigaste berättelse

Alla inlämnade bilder

F01_1.jpg Fotograf Anders Cassel 9 poäng
Fotograf Anders Cassel 9 poäng Den ljus-beige bakgrunden står i skarp kontrast mot de svart-vit-randiga zebrorna. Det blir ett effektivt visuellt mönster som drar blicken till bilden. En fin relation mellan mamman och den lilla zebraungen.
F01_2.jpg Fotograf Anders Cassel 19 poäng
Fotograf Anders Cassel 19 poäng Bildens färgskala går från brunt till blått. En fin diagonal där vattnet möter stranden. Relationen känns vördnadsfull och kärleksfull då man ser den lilla pojk-handen som håller om farfaderns käpp. Vackert att även skjortan och kaftanen har färgerna blå och brun. Jag undrar hur bilden skulle se ut om den fotograferades framifrån, jag blir så nyfiken på ansiktsuttrycken hos den gamle och den lille.
F01_3.jpg Fotograf Anders Cassel
Fotograf Anders Cassel
F02_1.jpg  Fotograf Anders Källén 4 poäng
Fotograf Anders Källén 4 poäng Barn är ett folk och de bor i ett främmande land. Bilden blir (för mig) till en symbol för barnets egna värld. Den lilla flickan ser nyfiken ut och hon tittar in i det ”främmande landet”. Med sig bär hon på sin nalle. Barnets förälder står kvar på andra sidan, vuxna äger inte tillträde. Jag skulle önska ett lite mera spännande ljus i den stora, ljusa ytan. Kanske fotografen kan mörka ned i kanterna och låta det vara ljust i mitten av det ljusa fältet. På detta sätt blir bilden än mer spännande och ingången till barnens värld blir lite mer hemlig och svår att nå för oss vuxna.
F02_2.jpg Fotograf Anders Källén
Fotograf Anders Källén
F02_3.jpg Fotograf Anders Källén 9 poäng
Fotograf Anders Källén 9 poäng Att fotografen har gått nära och lyckats rama in det kyssande paret i en ram av färgsprakande ballonger, det är denna bildens styrka. Det färgsprakande ballonghavet blir till ett fyrverkeri och en symbol för den glädje och förälskelse som paret känner inom sig. Bilden är tagen i exakt rätt ögonblick, bilden känns äkta och inte arrangerad. Att våga gå nära, att ta för sig och vara framme i rätt ögonblick, det är en av de viktigaste egenskaperna hos en fotograf!
F03_1.jpg Fotograf Birgitta Bratthall 7 poäng
Fotograf Birgitta Bratthall 7 poäng I detta fotografi uppskattar jag också, (precis som i ovanstående bild) att fotografen vågat komma nära sitt objekt, att fotografen tar plats och är framme i människornas ansikten. Mannen tittar på en annan person. Han ser nyfiken ut, kanske lite förälskad? Det är ett ärligt ansiktsuttryck och jag undrar så vem han tittar på. Det är bra! Bilden har ett fint, kort skärpedjup som gör att det lilla fält som är i fokus, mannens ansiktsdrag, lyfts fram på ett tydligt sätt. Ett vackert ljus glider in på mannens hår och lite över hans kindben. Bilden skulle bli ännu bättre om ljuset lyckades leta sig fram till mannens öga, (men man kan kanske inte få allt man önskar sig…)
F03_2.jpg Fotograf Birgitta Bratthall
Fotograf Birgitta Bratthall
F04_1.jpg Fotograf Chris Kreimer
Fotograf Chris Kreimer
F04_2.jpg Fotograf Chris Kreimer
Fotograf Chris Kreimer
F04_3.jpg Fotograf Chris Kreimer
Fotograf Chris Kreimer
F05_1.jpg Fotograf Elizaveta Pronina 8 poäng
Fotograf Elizaveta Pronina 8 poäng En bild som är tydlig att titta på och läsa av, eftersom den innehåller få komponenter; en grå vägg och två gestalter klädda i svart, vitt och med illrött blod. Bilden fångar min uppmärksamhet eftersom den är lätt att läsa av i det den grafiskt enkla färgskalan, svart, grått, vitt. Ovanpå detta, den starka accentfärgen röd. De två figurerna är unga människor klädda på ett sätt som får mig att assosiera till ungdomstrend, en klädstil som bärs av unga. En tid i livet då man vill förändra, väcka uppmärksamhet, skapa sig en egen plats. De två unga människorna är porträtterade i ett äkta ögonblick och bilden känns inte arrangerad. Jag frågar mig, vart är de på väg? Väntar de på något? Fryser de? Jag tänker att de nog inte själva har svar på någon av dessa frågor. Jag känner igen mig själv. Tänker på en ungdomstid som var full av väntan. Man väntade på något annat, var emot allt som var här och nu. Ville förändring, men visste inte till vad…. Framförallt undrar jag, varför har de något som liknar blod stänkt över kropparna? Är det riktigt blod? Troligtvis inte, de unge ser inte så skärrade ut som de skulle ha varit om det var äkta blod. Jag fylls av varm igenkänning då jag ser på dessa tu. Kanske väcks min moderskärlek lite för jag ler och vill ge de två figurerna en värmande kram.
F05_2.jpg Fotograf Elizaveta Pronina 15 poäng
Fotograf Elizaveta Pronina 15 poäng Familj. En familj är en stark relation mellan minst två levande varelser som lever tillsammans. Dessa två är för mig en familj. Jag kan se i mannens kroppsspråk och på hundens ögon att de två älskar varandra djupt. Mannen och hunden sitter på en gata invid en betongvägg. Med sig har de en väska och en tom plastskål. Är detta deras enda ägodelar? Ber de om pengar i plastskålen? Jag tolkar bilden så. Jag tror att de lever ett tufft liv med en materiellt fattig vardag. Jag tror att de inte vet var de ska sova eller vad de ska äta. Denna fattigdom ställs i en skarp kontrast till den rika kärlek som finns i deras relation. Kärlek, ömhet och omsorg kostar inte pengar. Denna lilla familj är rika på kärlek, men troligtvis smärtsamt fattiga när det kommer till materiell välfärd.
F05_3.jpg Fotograf Elizaveta Pronina 15 poäng
Fotograf Elizaveta Pronina 15 poäng
F06_1.jpg Fotograf Håkan Wahlén 13 poäng
Fotograf Håkan Wahlén 13 poäng Jag kan inte låta bli att smälta inför det fina som jag ser i denna bild. En isbjörnsmamma med sin lilla unge. Jag har aldrig själv sett en isbjörn i verkliga livet, uppskattar därför naturfoto som kan visa hur dessa sällsynta djurarter ser ut och lever. Jag ser en fin relation mellan den lilla ömhetslängtande ungen och den lite trötta mamman. Känner igen mig själv. Tror dock att bilden skulle bli mer spännande om det fanns ett inslag av hot eller svärta. Detta kunde finnas i ljuset eller i någon detalj, i något mer att läsa av i bildrummet. Just nu är bilden lite endimensionell, den innehåller bara det vackra och fina. Kanske att den då blir lite för gullig för att riktigt stanna kvar i mitt känsloregister.
F06_2.jpg Fotograf Håkan Wahlén 9 poäng
Fotograf Håkan Wahlén 9 poäng Jag kan inte låta bli att smälta inför det fina som jag ser i denna bild. En ap-mamma med sin lilla unge. Jag har aldrig själv sett en apa i det vilda, verkliga livet, uppskattar därför naturfoto som kan visa hur dessa sällsynta djurarter ser ut och lever. Jag ser en fin relation mellan den lilla ömhetslängtande ungen och mamman. Känner igen mig själv. Bilden har en mycket fin inramning av de gröna löven som ramar in relationen mellan de svarta aporna. Stark komposition, färgbehandling. Vackert ögonblick. Tror dock att bilden skulle bli mer spännande om det fanns ett inslag av hot eller svärta. Detta kunde finnas i ljuset eller i någon detalj, i något mer att läsa av i bildrummet. Just nu är bilden lite endimensionell, den innehåller bara det vackra och fina. Kanske att den då blir lite för gullig för att riktigt stanna kvar i mitt känsloregister
F06_3.jpg Fotograf Håkan Wahlén
Fotograf Håkan Wahlén
F07_1.jpg Fotograf Hans Wahlgren
Fotograf Hans Wahlgren
F07_2.jpg Fotograf Hans Wahlgren
Fotograf Hans Wahlgren
F07_3.jpg Fotograf Hans Wahlgren
Fotograf Hans Wahlgren
F08_1.jpg Fotograf Irina Johansson 14 poäng
Fotograf Irina Johansson 14 poäng Bilden är ren, innehåller få komponenter och detaljer. Det är bra, det blir lättare för mig som betraktare att läsa av och ta in de som finns i bilden. Jag ser en strand, hav möter sand. Jag ser två unga män, de håller varandra i handen. De har en tydlig relation, det ser jag. Men jag undrar vilken sorts relation? Är de syskon? Känns som om bröder i den åldern är för gamla för att hålla varandra i handen. Är de ett älskande par? Kanske. Men det ser ut som om åldersskillnaden mellan dem är lite för stor för en kärleksrelation (min tanke). Den yngre pojken drar iväg, ser lite trotsig ut. Den äldre tittar på den yngre, som om han tar hand om honom, håller honom i handen för att han inte ska rymma, springa i väg kanske? Jag ser ansiktet på den yngre mannen. Kanske har han anletsdrag som om han har Downs syndrom. Jag tolka bilden som en relation mellan en storebror och en lillebror. I den stora världen av frihet måste vi hjälpas åt. Den som kan måste ta hand om och hjälpa den som inte kan. Jag tänker att storebror gör ett stort arbete som både är tufft och samtidigt ger mycket kärlek och relation tillbaka. Detta kan vara vackert att fylla sitt liv med. Med relation.
F08_2.jpg Fotograf Irina Johansson 8 poäng
För mig är denna bilden mycket stark. Jag ser en far med sitt barn. Pappa sover och barnet är vaken, tittar rakt in i kameran. Barnets blick är fokuserad och stabil. I en föräldra-barn-relation är det den vuxne som ansvarar och beskyddar. Men det spännande i denna bild är att fotografen har vänt på det självklara. Här är det barnet som vakar över pappa då han sover. Pappa slappnar av, är sårbar och naken. Barnet håller vakt, håller om sin pappa. De bara överkropparna ger känslan av närhet, intimitet. Detta är en stark, nära relation.
F08_3.jpg Fotograf Irina Johansson
Fotograf Irina Johansson
F09_1.jpg Fotograf Jerker Hanson
Fotograf Jerker Hanson
F09_2.jpg Fotograf Jerker Hanson
Fotograf Jerker Hanson
F09_3.jpg Fotograf Jerker Hanson
Fotograf Jerker Hanson
F10_1.jpg Fotograf Kjell Olsson
Vad är en relation? Det kan vara att tillhöra en grupp. En tillhörighet där man delar värderingar och åsikter. Det kan finnas behov av att positionera sig som gemensam grupp. Fotograf Kjell Olsson Visa för omvärlden att man hör samman, är starka tillsammans. Denna bild är en lite humoristisk kommentar till grupp-positionerandet. ”Vi som bär blå-jeans!” Bilden blir tydlig eftersom fotografen gått nära och skurit bort ovesäntliga detaljer från bildrummet.
F10_2.jpg Fotograf Kjell Olsson
Fotograf Kjell Olsson
F10_3.jpg Fotograf Kjell Olsson
Fotograf Kjell Olsson
F11_1.jpg Fotograf Manfred G Braun
Fotograf Manfred G Braun
F11_2.jpg Fotograf Manfred G Braun
Fotograf Manfred G Braun
F12_1.jpg Fotograf Marie Bohm 7 poäng
Fotograf Marie Bohm 7 poäng Bilden är tagen i exakt rätt ögonblick. Det är tydligt hur pojken omfamnar och visar sin kärlek för sin mamma. Det strålar lycka om relationen. Plus för den tighta beskärningen vilken sorterar bort andra oviktiga element från bildrummet. Jag skulle dock önska att fotografen gått närmre och inte behövt använda sig av teleobjektiv eller att beskära bilden i efterhand. Skulle också vara bra om det var lite ljusare i ansiktena och lite mörkare på gräset och kläderna.
F12_2.jpg Fotograf Marie Bohm
Fotograf Marie Bohm
F12_3.jpg Fotograf Marie Bohm
Fotograf Marie Bohm
F13_1.jpg Fotograf Marika Lindbom 15 poäng
Fotograf Marika Lindbom 15 poäng En vacker relation mellan två äldre människor. Jag uppskattar den tighta beskärningen. Bilden blir tydlig eftersom fotografen gått nära och skurit bort ovesäntliga detaljer från bildrummet. Jag assosierar till en livslång relation, en livskamrat. Ljuset är mjukt det är fint. Men skulle önska en efterbehandling i datorn där den dramatiska himlen blev mörkare och ansiktena blev ljusare.
F13_2.jpg Fotograf Marika Lindbom 7 poäng
Fotograf Marika Lindbom 7 poäng En relation mellan två personer som kramar varandra. Jag ser ansiktet på en kvinna, hon ser allvarlig ut men hon har ett litet leende på läpparna. Horisonten är mycket sned och det finns en rörelseoskärpa i bilden. Detta gör att jag tolkar in energi och dramatik i relationen. Det finns inget stilla lugn utan snarare en energi och en rörelse. Jag tolkar bilden som början på en het, erotisk kärleksstund för de två. De kommer snart att älska hett på diskbänken. Ett härligt, intimt ögonblick!
F13_3.jpg Fotograf Marika Lindbom
Fotograf Marika Lindbom
F14_1.jpg Fotograf Mirja Koffman 15 poäng
Fotograf Mirja Koffman 15 poäng En underbar bild!! Motivet och situationen är äkta och trovärdig. Pojkens ansikte är avslappnat och hans blick går rakt igenom kameralinsen utan att vara förställd. Pojken ser trött ut och som om han söker tröst och trygghet hos sin pappa. Att glasögonen trillat ned på näsan och pojken tittar på oss över glasögonbågen skapar personlighet och charm till pojkens personlighet. Hans tröja visar att han hejjar på ett spanskt fotbollslag och hans keps är bakoch fram, jag tolkar detta som en personlighet full av fart, bus, spring i benen och full i 17. Detta står i fin kotrast mot att han nu ser lite trött ut och vill vila i pappas famn. Ett underbart vackert ljus. Det ljusaste i bilden är över pojkens ansikte, det är här min blick landar och stannar kvar då jag läser av bilden. Bakgrunden är i oskärpa och den är ned-mörkad. Detta visar att de två står utomhus och det är sommar. Bilden får ett djup bakåt utan att bakgrunden stör huvudberättelsen om relationen mellan pojken och pappan. En fantastiskt fin bild, både innehållsmässigt och det tekniska utförandet. Bravo!
F14_2.jpg Fotograf Mirja Koffman 9 poäng
Fotograf Mirja Koffman 9 poäng Livets träd. Bilden består av tre grafiska fält. 1.Den gröna marken, 2.Den ljusa himmelen och havet, 3.Trädet och de två människorna. Bilden har en komposition som är fotograferad rakt på motivet, detta gör att linjerna är raka. Färgskalan går från grönt till ljust blått, där i mellan svarta små detaljer. Bildens enkla uppbyggnad gör den lätt att läsa av och tolka. Jag ser två personer som håller varandra i handen. De har uppenbarligen en relation. Den ena är lite längre, jag tolkar att det är ett äldre syskon eller en förälder. De två tittar mot horisonten, de ser mot evigheten. Men som Werner Aspenström säger i sin dikt Mätarlarven, ibland kan evigheten vara alldeles för stor och tusenmila. Då är det tryggt att ha ett träd att hålla sig vid. Ett stort, tryggt träd som står pall och som omfamnar. Bilden rymmer en tydlig stark symbolik. Vi människor trivs bäst i den frihet som vi kan göra något av. Den frihet som rymmer trygghet och relation. Ett underbart fotografi! Tack för upplevelsen.
F14_3.jpg Fotograf Mirja Koffman 14 poäng
Fotograf Mirja Koffman 14 poäng En grafiskt ren och enkel bild. En grå trappa som fyller hela bildrummet. I det gyllene snittet av bildens yta står ett förälskat par. De kramar varandra, de ler och pussas. Bilden är vacker och lätt att läsa av. Jag tolkar in livet som han vara svårt, kallt och hårt. Men mitt i allt finns kärleken, i denna bild är kärleken trygg och harmonisk. Fina känslomässiga kontraster skapade med skicklighet och foto-teknisk kvalitet.
F15_1.jpg Fotograf Olle Robin
Fotograf Olle Robin
F15_2.jpg Fotograf Olle Robin 14 poäng
Fotograf Olle Robin 14 poäng Bildens styrka är den spännande kompositionen med indelning av tre stora ytor. 1. En grå betongvägg, 2. En vit plåtvägg, 3. Ett brunt golv. Bildens huvudmotiv är det kramande paret. De är insvepta i en röd handduk. Den röda färgen är en accentfärg och den syns direkt mot den grå ytan. Paret är placerat till vänster i bildens gyllene snitt. För att väga upp kompositionen står en cykel i bildens högra sida. Bilden har en harmonisk komposition och det gör att jag tolkar in parets relation som harmonisk. Dessutom kan jag se att mannen ler och ser glad ut då kvinnan böjer sig framåt för att krama honom. En fin, harmonisk bild med ett glatt budskap.
F15_3.jpg Fotograf Olle Robin
Fotograf Olle Robin
F16_1.jpg Fotograf Sven-Olof Rönnskog 8 poäng
Fotograf Sven-Olof Rönnskog 8 poäng Denna bild tycker jag om för att den handlar om en relation som finns i sorgen och saknaden efter någon som lämnat oss. Jag tycker om motivet av det sörjande paret på en kyrkogård, vid en gravsten. Fint att det är grått och regnigt väder, det förstärker känslan av sorg. Vemod och sorg finns på ett fint sätt i bilden. Bilden skulle dock bli bättre i ett kortare skärpedjup. Det är ganska många detaljer i bakgrunden som stör då jag läser av bilden. Jag skulle vilja att skärpan låg endast på det sörjande paret och att resten av bilden låg i oskärpa. Skulle också vara bra om bakgrunden kunde mörkas ned i efterbehandlingen. Mörka ned i bildens kanter och hörn. Håll kvar betraktarens blick inne i bildrummet, centrera det ljusaste av bilden runt paret. Det är ju paret, gravstenen och deras relation som är bildens huvudmotiv och viktigaste berättelse
F16_2.jpg Fotograf Sven-Olof Rönnskog
Fotograf Sven-Olof Rönnskog
F16_3.jpg Fotograf Sven-Olof Rönnskog
Fotograf Sven-Olof Rönnskog